Stroški postopka

Pristopni certifikat

 • strošek revizorja v obsegu kot ga predvidevajo ta Pravila;

 • zaključno oceno revizorskega sveta;

 • koordinacijo postopka;

 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti;

 • strokovno evalvacijo in

 • zaključno svečano podelitev pristopnega certifikata.

CENA 4.600,00 – 7.800,00 € + DDV

Napredni certifikat

 • Dve letni oceni stanja pri prijavitelju;

 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka;

 • končno revizijo;

 • organizacijo enega strokovnega tematskega srečanja letno za dve osebi (12 kotizacij v treh letih);

 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka;

 • javno podelitev naprednega certifikata.

CENA 4.100,00 – 6.560,00 € + DDV

I. Strošek pridobitve pristopnega certifikata

Število zaposlenih Znesek za 1 področje Znesek za 2 področji Znesek za 3 področja Znesek za krovni certifikat
do 50 4.600,00 5.600,00 6.600,00 7.600,00
od 51 do 250 5.700,00 6.700,00 7.700,00 8.700,00
od 251 do 499 6.800,00 7.800,00 8.800,00 9.800,00
nad 500 7.800,00 8.800,00 9.800,00 10.800,00

*Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.

Strošek pridobitve pristopnega certifikata mora prijavitelj poravnati v predvidenem znesku pred pričetkom postopka.

V kolikor nosilec postopka certificiranja skupaj z revizorjem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov pri prijavitelju potrebnih več vzporednih postopkov, prijavitelj nosi stroške za vse dodatne postopke. Vsi dodatni revizorski dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

 

III.  Strošek pridobitve naprednega certifikata

Strošek pridobitve naprednega certifikata je odvisen od števila področji:

Število področij Znesek
1 4.100,00 € + DDV
2 4.920,00 € + DDV
3 5.740,00 € + DDV
4 6.560,00 € + DDV

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo. Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • prvi znesek se plača v 15 dneh od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata
 • drugi znesek se plača v 14 mesecih od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata
 • tretji znesek se plača v 26 mesecih od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata

Strošek pridobivanja naprednega certifikata se poveča za 20% za vsako naslednje področje certificiranja in se plača v 15 dneh od podpisa pogodbe.

Želite več informacij?