Vabimo vas k izpolnjevanju kratkega kviza, ki vam bo ponudil hitro samooceno vašega stanja na tem področju in vas usmeril k nadaljnji poti družbene odgovornosti. Izberite odgovor, ki v največji meri velja za vašo organizacijo in spoznajte, kje na tej poti se nahajate v tem trenutku.

Kaj je po vašem mnenju cilj vaše organizacije?
Koliko deležnikov naslavlja vaša organizacija?
V vaši organizaciji ste oblikovali:
V vaši organizaciji ste definirali:
Dokončajte stavek. Družbeno odgovornost v naši organizaciji vidimo kot ...
Ali ima vaša organizacija enega ali več zaposlenih, ki skrbijo zgolj za kadrovsko področje?
Zavzetost zaposlenih dosegate z:
Vaš sistem izobraževanja in usposabljanja lahko opišete kot ...
Vaše raziskave zadovoljstva zaposlenih običajno pokažejo:
Predlogi in izboljšave s strani zaposlenih so pri nas:
Kaj v vašem podjetju predstavlja največji izziv pri uvajanju sprememb?
Kako močno znamko zaposlovalca menite, da ste uspeli zgraditi do sedaj?