Osnovni podatki o projektu Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat je bil razvit preko projekta  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE«, ki se je izvajal v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je bil izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij.

Skupni stroški operacije so bili 1.999.988, 56 EUR, od tega je znašal delež EU sredstev 1.599.990,85 EUR, delež slovenskih sredstev pa 399.997,71 EUR.

Operacija je trajala od 21. 5. 2019 do 30. 9. 2022.

Naši partnerji projekta

  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Združenje delodajalcev Slovenije

www.eu-skladi.si