Ljudje za certifikatom

KOORDINACIJA

  • je v prijaznih rokah sodelavcev in sodelavk Ekvilib Inštituta.

REVIZORSKI SVET

  • je neodvisno telo, ki poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja.

REVIZORJI/SVETOVALCI

  • izvajajo postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

CERTIFIKAT PODELJUJE

  • Ekvilib Inštitut