Katalogi ukrepov

Vsako področje certificiranja spremlja obsežen Katalogov ukrepov certifikata Družbeno odgovorno podjetje, ki delodajalcem dajejo konkretna orodja za vpeljavo načel družbene odgovornosti v poslovanje.

Vsak prijavitelj mora pred pridobitvijo pristopnega certifikata implementirati t.i. temeljne ukrepe z vseh petih področij certifikata:

a) Temeljni ukrepi na področju Organizacijsko upravljanje:
1. Zaveza vodstva družbeni odgovornosti
2. Poročanje o družbeni odgovornosti

b) Temeljni ukrepi na področju Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:
1. Možnost prilagoditve delovnega procesa zaradi skrbstvenih obveznosti zaposlenega
2. Spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih

c) Temeljni ukrepi na področju Organizacijska kultura in razvoj kadrov:
1. Interni akt o delovnih razmerjih in sodelovanju z zaposlenimi
2. Merjenje zadovoljstva zaposlenih

d) Temeljni ukrepi na področju Varnost in zdravje pri delu:
1. Sodelovanje zaposlenih pri oblikovanju politike VZD in pri presoji aktivnosti
2. Operativen in aktualen načrt za Promocijo zdravja na delovnem mestu

e) Temeljni ukrepi na področju Okolje:
1. Sistem ravnanja z viri
2. Analiza vplivov podjetja na okolje

 


Katalog ukrepov za organizacijsko upravljanje je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje 1: Upravljanje
 • Področje 2: Vključenost v skupnost
 • Področje 3: Zaposleni

Katalog ukrepov za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1 : Delovni čas
 • Področje aktivnosti 2: Organizacija dela
 • Področje aktivnosti 3: Delovno mesto (tele-delo)
 • Področje aktivnosti 4: Politika informiranja in komuniciranja
 • Področje aktivnosti 5: Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja)
 • Področje aktivnosti 6: Razvoj kadrov
 • Področje aktivnosti 7: Struktura plačila in nagrajevani dosežki
 • Področje aktivnosti 8 : Storitve za družine

Katalog ukrepov za organizacijsko kulturo in razvoj kadrov je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1: Zaposlovanje in napredovanje
 • Področje aktivnosti 2: Nagrajevanje
 • Področje aktivnosti 3: Izobraževanje, ohranjanje in razvoj znanja
 • Področje aktivnosti 4: Povezovanje in vključevanje zaposlenih
 • Področje aktivnosti 5: Informiranje in komuniciranje

Katalog ukrepov za zdravje in varnost pri delu je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1 : Ergonomsko oblikovana delovna mesta in delovno okolje
 • Področje aktivnosti 2 : Sodelovanje z delavskimi predstavniki
 • Področje aktivnosti 3 : Varno ravnanje z nevarnimi snovmi
 • Področje aktivnosti 4 : Psihosocialni vidiki zdravja in dela
 • Področje aktivnosti 5 : Osebna varovalna oprema in delovna obleka
 • Področje aktivnosti 6 : Prilagajanje dela glede na delazmožnost zaposlenih
 • Področje aktivnosti 7 : Promocija krepitve zdravja
 • Področje aktivnosti 8 : Zdravstvena varnost zaposlenih

Katalog ukrepov za okolje je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1 : Varovanje okolja
 • Področje aktivnosti 2 : Poraba energije in podnebne spremembe
 • Področje aktivnosti 3 : Zmanjševanje odpadkov in krožno gospodarstvo
Želite več informacij?