Katalogi ukrepov

Vsako področje certificiranja spremlja obsežen Katalogov ukrepov certifikata Družbeno odgovorno podjetje, ki delodajalcem dajejo konkretna orodja za vpeljavo načel družbene odgovornosti v poslovanje.

Vsak prijavitelj mora pred pridobitvijo pristopnega certifikata implementirati t.i. temeljne ukrepe z vseh štirih področij certifikata:

a) Temeljni ukrepi na področju Organizacijsko upravljanje:
1. Zaveza vodstva družbeni odgovornosti
2. Poročanje o družbeni odgovornosti
3. Identifikacija deležnikov (zainteresiranih strani) in vključujoče sodelovanje z njimi
4. Politika izklapljanja elektronskih naprav
5. Varčna osvetlitev
6. Tim ali Pooblaščenec/ka za družbeno odgovornost podjetij

b) Temeljni ukrepi na področju Varnost in zdravje pri delu:
1. Zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov
2. Sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu

c) Temeljni ukrepi na področju Medgeneracijsko sodelovanje:
1. Zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja za vse starostne skupine
2. Izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja

d) Temeljni ukrepi na področju Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:
1. Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev
2. Spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih

———————————————————————————————————————————————————-

Katalog ukrepov za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1 : Delovni čas
 • Področje aktivnosti 2: Organizacija dela
 • Področje aktivnosti 3: Delovno mesto (tele-delo)
 • Področje aktivnosti 4: Politika informiranja in komuniciranja
 • Področje aktivnosti 5: Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja)
 • Področje aktivnosti 6: Razvoj kadrov
 • Področje aktivnosti 7: Struktura plačila in nagrajevani dosežki
 • Področje aktivnosti 8 : Storitve za družine

Katalog ukrepov za zdravje in promocijo zdravja je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1 : Ergonomsko oblikovana delovna mesta in delovno okolje
 • Področje aktivnosti 2 : Sodelovanje z delavskimi predstavniki
 • Področje aktivnosti 3 : Varno ravnanje z nevarnimi snovmi
 • Področje aktivnosti 4 : Psihosocialni vidiki zdravja in dela
 • Področje aktivnosti 5 : Osebna varovalna oprema in delovna obleka
 • Področje aktivnosti 6 : Prilagajanje dela glede na delazmožnost delavcev
 • Področje aktivnosti 7 : Promocija krepitve zdravja
 • Področje aktivnosti 8 : Zdravstvena varnost zaposlenih

Katalog ukrepov za medgeneracijsko sodelovanje je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje aktivnosti 1: Pravilniki, organizacija dela in delovni čas
 • Področje aktivnosti 2: Notranje komuniciranje
 • Področje aktivnosti 3: Sodelovanje in motivacija

Katalog ukrepov za organizacijsko upravljanje je sestavljen iz naslednjih sklopov:

 • Področje 1: Upravljanje
 • Področje 2: Komuniciranje
 • Področje 3: Vključenost v skupnost
 • Področje 4: Okolje
 • Področje 5: Zaposleni
Želite več informacij?