O nas

Koordinator certifikata

Koordinator certifikata je Ekvilib Inštitut. Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ustanovljena leta 2003. Delujemo na področjih družbene odgovornosti, razvojnega sodelovanja in človekovih pravic. Prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri.

Koordinacija

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec koordinirajo:

  • Odgovorna oseba Aleš Kranjc Kušlan, direktor
  • Kontaktna oseba Gašper Zakrajšek, strokovni sodelavec
  • Petra Hartman, strokovna sodelavka

Več o sofinanciranju projekta

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Skupna vrednost projekta znaša 1.999.988,56 EUR, od tega znaša delež EU sredstev 1.599.990,85 EUR, delež slovenskih sredstev pa 399.997,71 EUR.