Znani prvi prejemniki pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Znanih je prvih 14* prejemnikov pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Certifikat, ki se osredotoča na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih, je večina prejemnikov, 6, prejela kot krovnega. Ta pokriva vsa področja. 4 podjetja so izbrala področje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 3 izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter 1 medgeneracijsko sodelovanje. Četrto področje certificiranja je varnost in zdravje pri delu. Po analizi stanja so v podjetjih pripravili načrte implementacije, v katerih so opredelili kar 349 ukrepov, ki jih bodo v prihodnje uvajali v svoje delovanje. Prav vseh 14* pa je že implementiralo 12 temeljnih ukrepov, ki so pogoj za prejem pristopnega certifikata.

V podjetjih, ki so prejela pristopni certifikat, je skupaj zaposlenih več kot 2400 oseb. Delujejo v različnih panogah, od gostinstva, trgovine, finančne in zavarovalniške dejavnosti do ravnanja z odpadki, informacijske dejavnosti, izobraževanja, poslovanja z nepremičninami in na področju javne uprave. »Veseli smo, da smo v tem prvem letu izvajanja certificiranja za prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki je bilo posebej težko in polno izzivov tako za gospodarstvo kot družbo nasploh, uspeli pridobiti prijave prvih podjetij, ki so že prejela pristopni certifikat. V sam postopek certificiranja je doslej skupaj vključenih že več kot 60 podjetij. To nam daje vedeti, da je podjetjem pomembno, da navkljub krizi postavljajo trajnostne in družbeno odgovorne temelje, da bodo po krizi lahko še bolj uspešna. Hkrati pa nas pozitivno preseneča angažma certificiranih podjetij in odločitev večine za krovni certifikat. To pomeni, da bodo implementirala vsaj 55 ukrepov in podpornih aktivnosti, ki bodo imeli dolgoročno pomemben vpliv na njihovo organizacijsko kulturo in trajnostno poslovanje,« je izpostavila Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, ki je ob partnerjih GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

 

Kot prvo je pristopni certifikat prejelo podjetje Sovita, ki se ukvarja s prehranskimi in facility management storitvami. V podjetju so zadovoljni, da so v teh negotovih časih potrdili zavezanost k izboljšanju kakovosti življenja zaposlenih, gostov in poslovnih partnerjev. »S certifikatom želimo utrditi zaupanje naših obstoječih poslovnih partnerjev in pridobiti nove. Upamo, da bo prispeval pri naši ambiciji, da ohranimo vodilno mesto na področju izvajanja kakovostih prehranskih storitev na slovenskem trgu. Med načrtovanimi ukrepi smo tako med drugim razširili okoljske ukrepe, kar vključuje projekt zmanjševanja odpadne hrane, zmanjševanje embalaže za enkratno uporabo in druge trajnostne ukrepe. Predvidevamo še večjo povezavo z lokalnimi dobavitelji, dodali pa smo tudi kazalnike učinkovitosti, da bomo ustrezneje spremljali napredek in doseganje ciljev,« razlaga Irena Žolnir, vodja službe za kakovost in higieno v Soviti.

V postopku prejema certifikata sodelujejo tudi zaposleni. Uršula Grošelj, vodja projekta – certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, in Katarina Primožič Ramoveš, direktorica področja kadri in kultura, iz podjetja NIL Podatkovne komunikacije sta pojasnili, da so v njihovem podjetju postopek izpeljali od spodaj navzgor, torej od zaposlenih do vodstva: »Vodstvo je med celotnim procesom zagotavljalo podporo in podajalo usmeritve, večina pobud in idej za vpeljavo ukrepov in drugih aktivnosti pa je prišla iz vrst zaposlenih. V okviru postopka je nastala tudi NIL-ova celostna trajnostna strategija. Glavne dodane vrednosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so za nas tako ustrezne smernice za nadaljnje delo, primeri dobrih praks na sorodnih področjih delovanja in metodologija, ki jo na Ekvilib Inštitutu uporabljajo za pridobitev certifikata.«

S postopkom certificiranja so zadovoljni tudi v Javnih službah Ptuj. Mag. Alen Hodnik, direktor podjetja, pravi, da podjetjem priporočajo certificiranje: »Certifikat je izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne pogoje za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Na izjemno enostaven, pregleden in učinkovit način da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa.«

Po prejemu pristopnih certifikatov se bodo morali prejemniki potruditi, da ukrepi zaživijo oziroma, da jih implementirajo v praksi. Če bodo pri tem dovolj uspešni, lahko že prihodnje leto napredujejo in prejmejo napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. V postopek certificiranja pa na Ekvilib Inštitutu sprejemajo tudi nova podjetja in organizacije, tako gospodarske kot negospodarske, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Do konca septembra 2022 bodo prvim 200 prijaviteljem omogočili brezplačen prejem certifikata.

*Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec so doslej prejela podjetja: Sovita Prehrana in storitve d.o.o., EES sistemi d.o.o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Javne službe Ptuj d.o.o., INR d.o.o., Makom trgovina, d.o.o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o., E3PLUS računovodske storitve, davčno svetovanje in izobraževanje Erika Kostanjšek s.p., Saubermacher-komunala Murska Sobota d.o.o., ETA d.o.o. Cerkno, STO Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, GateHub, razvoj in storitve, d.o.o. in Agencija za zavarovalni nadzor.