Trendi na področju družbene odgovornosti 2021: Medsektorski dialog in naši skupni družbeno-okoljski izzivi

Družbeni in okoljski izzivi zahtevajo celovit pogled na svet, inovacije in vključenost različnih deležnikov pri razumevanju teh izzivov ter iskanju rešitev. Če predpostavimo, da gospodarstvo predstavljajo profitno usmerjena podjetja, ki rešujejo ekonomske, tehnološke in druge izzive, pa organizacije civilne družbe, kot tudi javne ustanove v prvo vrsto postavljajo okoljski ali družbeni neprofitni cilj. Oboji imajo določeno znanje in vedenje, uspešno povezovanje, poslušanje in izmenjava znanj z obeh strani pa bi lahko privedli do prepoznavanja ter učinkovitega naslavljanja trajnostnih izzivov oz. prispevanja k ciljem trajnostnega razvoja. Pri tem seveda ne gre pozabiti na ostale deležnike kot so socialna podjetja (zmes obojega), državne institucije, ki omogočajo ter podpirajo takšno sodelovanje in so obenem zgled, mediji ter ostali.

Z vsebinami izpostavljeni na dogodku želimo ozavestiti pomembnost skupnega delovanja vlad, civilne družbe in zasebnega sektorja, kar je cilj 16 znotraj Ciljev trajnostnega razvoja. Da spoštovanje, dialog med različnimi deležniki in sektorji ni vedno samoumevno je še dodatno izpostavila svetovna družbena kriza – koronakriza.

PROGRAM: https://www.mdos.si/trendi-na-podrocju-druzbene-odgovornosti-2021/   

PRIJAVA: https://www.1ka.si/a/332562

Za več informacij nas kontaktirajte na: lucija@ekvilib.org

Dogodek poteka v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropsko socialnega sklada.