Sporočilo za medije: Novi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Z motivacijo zaposlenih do večje poslovne učinkovitosti

Prejemnikom certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so se pridružili tudi Fraport Slovenija, CUDV Radovljica, združenje DrogArt in VDC Tončke Hočevar

Ljubljana, 16. julija 2021 – Številna podjetja se soočajo z negativnimi posledicami, ki jih je v zadnjem letu in pol povzročila epidemija koronavirusa. Medijske novice iz zadnjih dni o ponovnem naraščanju števila okužb niso spodbudne in nakazujejo, da teh težav še ne bo hitro konec. Zato je izjemnega pomena, da delodajalci poskrbijo za motivacijo zaposlenih. Družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, bodo nedvomno lažje in hitreje premagala to negotovo obdobje in obenem izboljšala poslovno učinkovitost.

Eden od načinov, kako se lahko delodajalci učinkovito lotijo aktualnih izzivov na področjih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, varnosti in zdravja pri delu, izvajanja aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter medgeneracijskega sodelovanja, je pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Za pridobitev certifikata, ki ga skupaj s partnerji GZS, ZDS in ZSSS podeljuje Ekvilib Inštitut in ga je v letošnjem letu za prvih 100 prijaviteljev mogoče dobiti brezplačno, se je doslej odločilo že preko 110 podjetij in organizacij. Več kot štiridesetim imetnikom pristopnega certifikata so se pred kratkim pridružili tudi Fraport Slovenija, Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, Varstveno delovni center Tončke Hočevar, nevladna prostovoljna organizacija DrogArt in podjetja v skupini Valina.

V Fraportu Slovenija so na pridobljen certifikat Družbeno odgovoren delodajalec zelo ponosni. Po besedah Primoža Primožiča, strokovnega sodelavca za varstvo okolja, pričakujejo, da bodo z dodatnimi ukrepi še nadgradili dosedanje družbeno odgovorne aktivnosti ter dosegli še večje zadovoljstvo zaposlenih in drugih deležnikov, s katerimi soustvarjajo k trajnostnemu razvoju naravnano mrežo. V postopku pridobivanja certifikata so med drugim uvedli ukrepe s področja organizacijskega delovanja, varovanja okolja in socialne varnosti zaposlenih. Po prepričanju vodstva Fraporta ima certificiranje pozitivne učinke na delovanje podjetja, zaposlene, okolje, poslovne partnerje in tudi širšo skupnost.

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica so se osredotočili na področje krepitve varnosti in zdravja pri delu. Njihovo temeljno poslanstvo je namreč ustvarjanje pogojev za stalen razvoj in kakovostno življenje uporabnikov, zato si to želijo doseči tudi pri zaposlenih. Odločili so se, kot je pojasnila Maja Debeljak iz kadrovske službe, da bodo delovna mesta načrtovali v skladu z ergonomskimi načeli, zaposlenim bodo nudili psihološko svetovanje in pomoč, spodbujali bodo vadbo, organizirali preventivne zdravstvene preglede ipd.

Združenje DrogArt je prva nevladna organizacija s certifikatom DOD. »Pričakujemo, da bodo z uvedbo sprejetih pravilnikov in načinov dela vidni učinki s povečanjem zadovoljstva zaposlenih,« je izpostavila strokovna sodelavka Anja Mihevc. V okviru pridobivanja certifikata so sprejeli večino ukrepov, ki so jih sicer že izvajali, vendar neformalno, kot so fleksibilen delovni čas, delovni čas na zaupanje, načrtovanje delovnega časa z upoštevanjem skrbstvenih obveznosti, časovni konto, krajši delovni čas zaradi družinskih obveznosti, delitev delovnega mesta, otroški časovni bonus, dodatni dnevi odsotnosti, podpora očetom, fleksibilni dnevni odmori in aktiven odmor. Pa tudi izboljšanje v delovnih procesih, nadomeščanje, organizacija timskega dela, razporejanje službenih poti, izmenično delo od doma, posredovanje informacij odsotnim delavcem, filozofija vodenja, izobraževanje med delovnim časom, uvajanje po daljši odsotnosti, delo s krajšim delovnim časom, obdaritve otrok zaposlenih, psihološko svetovanje, otroci v organizaciji in hišni ljubljenčki v organizaciji.