Sporočilo za javnost: Objavljen javni poziv za sofinanciranje pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Družbena odgovornost kot pomemben dejavnik za večje zadovoljstvo zaposlenih

Objavljen zadnji razpis za brezplačno pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Ljubljana, 14. januar 2022Vsaka kriza, poleg negativnih posledic, prinese tudi priložnost za pozitivne spremembe, nov zagon in razvoj. Številni delodajalci so v negotovem obdobju, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa, prepoznali družbeno odgovornost kot pomemben dejavnik za večje zadovoljstvo zaposlenih. Podjetja z različnimi ukrepi – usklajevanje ustreznega razmerja med delovnim in zasebnim časom, zagotavljanje zdravega delovnega okolja, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, krepitev možnosti soodločanja vseh zaposlenih ipd. – krepijo motivacijo zaposlenih in konkurenčnost ter si odpirajo vrata za nenehne izboljšave.

Ekvilib Inštitut je objavil nov javni poziv, na podlagi katerega lahko podjetja in organizacije brezplačno pridobijo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD). Prijave na javni poziv so možne do zapolnitve prostih 42 mest oz. do 30. septembra 2022. Prijav, ki bodo prispele po zapolnitvi letne kvote za sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v letošnjem letu ne bo mogoče sofinancirati.

Certifikat DOD je namenjen podjetjem in organizacijam z najmanj petimi zaposlenimi. Preko širokega nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, nediskriminacije ter etičnega vodenja. Projekt, ki ga vodi Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji GZS, ZSSS in ZDS, je sofinanciran s sredstvi iz evropskega socialnega sklada in države. Doslej je certifikat, ki je tudi mednarodno priznan, že pridobilo 80 podjetij in organizacij, poleg tega jih je 78 v postopku pridobitve. Podrobnosti o certifikatu in postopku certificiranja bodo nosilci projekta predstavili na spletnem seminarju v sredo, 26. januarja 2022, z začetkom ob 13. uri. Prijave se spremljajo preko spletnega obrazca.

Družbeno odgovorno poslovanje gre z roko v roki s trajnostnim razvojem. Kot pojasnjuje Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, je »pomembno, da podjetja razumejo koncept družbene odgovornosti kot dodano vrednost. Certifikat DOD je sistem kakovosti in upravljalsko orodje, ki pomaga podjetjem, da se nenehno izboljšujejo. Tako pri razvoju, načrtovanju in bolj vzdržnem poslovanju ter družbeni odgovornosti. Certifikat sporoča, da družbena odgovornost ne pride sama po sebi in da to ni del marketinga podjetja, ampak je zanjo treba delati.«

Podjetjem in organizacijam, ki so že pridobili pristopni certifikat DOD, so se pred kratkim pridružili v Telekomu Slovenije. Prepričani so, da je certifikat ogledalo delovanja in vrednot podjetja. »Skrbi za zaposlene namenjamo zelo veliko pozornosti, saj se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni ključnega pomena za uspešno poslovanje. Prizadevamo si za spodbudno in prijazno delovno okolje, odprto za inovativnost in sodelovanje. Skrbimo za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje na različnih področjih ter uvajamo inovativne pristope za opolnomočenje zaposlenih. Aktivno delujemo na področju promocije zdravja in preprečevanja izgorelosti, nadgrajujemo sisteme za nagrajevanje in motiviranje, posebno pozornost namenjamo mladim družinam, zaposlenim omogočamo gibljiv delovni čas za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti ter izvajamo številne aktivnosti za krepitev znamke delodajalca in naše organizacijske kulture v smeri medsebojnega sodelovanja. Rezultat naših aktivnosti se odraža v angažiranosti, visoki zavzetosti, osebnem zadovoljstvu in visoki pripadnosti naših zaposlenih,« je izpostavila Natalija Razoršek iz službe za upravljanje s kadri in splošne zadeve.

Nedavno je certifikat DOD prejelo tudi podjetje TIK Kobarid, ki se ukvarja s proizvodnjo medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo. Po besedah Renate Bajt Kovač, vodje splošno kadrovskega področja, jim pridobitev certifikata pomeni »priznanje za dosedanje delo in vzpodbudo ter motivacijo za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti v prihodnje, s ciljem biti še boljši, delovati kot družbeno odgovoren delodajalec na vseh področjih svojega delovanja«. Osredotočili so se na področje medgeneracijskega sodelovanja, saj se zavedajo, da se bo v prihodnjih nekaj letih z upokojitvijo starejših zaposlenih in prihodom novih sodelavcev struktura zaposlenih spremenila. »S prihodom novih mladih sodelavcev bomo pred velikim izzivom sodelovanja med generacijami. Starejši zaposleni imajo neprecenljive izkušnje in znanje pridobljeno z delom, mladi so oboroženi z novimi znanji,  obsežnimi digitalnimi veščinami. Uspešno vodenje, mentorstvo, prenosi znanj in prepletanje njihovih različnih znanj bodo velika preizkušnja za vse in tako zadovoljne zaposlene in dobre rezultate poslovanja podjetja. Ustvariti želimo možnosti za delo in razvoj prav vseh generacij v podjetju,« še meni Bajt Kovačeva.

Tudi v podjetju Rižanski vodovod Koper, ki se je prav tako pridružilo prejemnikom certifikata DOD, so prepričani, da družbeno odgovorno delovanje krepi ugled podjetja v okolju, kjer delujejo in jih identificira kot delodajalca, ki se zaveda pomena in vpliva njihovega poslovanja na družbo in okolje. Pri zaposlenih pa vključenost v družbeno odgovorna ravnanja krepi občutek pripadnosti in lastne soodgovornosti za uspešnost in ugled podjetja. »Družbeno odgovorna ravnanja in prakse krepijo občutke povezanosti in nas prepričujejo, da lahko le povezani, z medsebojnim razumevanjem, skrbimo za sočloveka in z občutkom za potrebe drugih lahko premagamo še tako nevarne in nadležne pojave, kot je pandemija koronavirusa,« izpostavlja Saša Pohlen, vodja službe za informatiko. Za izboljšanje delovnega okolja v podjetju izvajajo številne ukrepe, ki so namenjeni skrbi za zdravo, spodbudno delovno okolje in dobro počutje zaposlenih (organizacija in financiranjem športnih aktivnosti, spremljanje učinkovitosti osebne varovalne opreme, dodatne bonitete za zvišanje standardov zdravstvene varnosti zaposlenih, program odvajanja od kajenja ipd.).

Več informacij: certifikatdod.si

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org ali 01 430 37 51