Sporočilo za javnost: Kar 50 svečano podeljenih certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec; 44 pristopnih in 6 naprednih certificirancev -Sprejem za družbeno odgovorne delodajalce na Ljubljanskem gradu

Ljubljana, 17. maj 2022  – Doslej je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj z letošnjimi je bilo doslej podeljenih že 113 certifikatov, vključenih v sam postopek pridobivanja pa je kar 196 podjetij in organizacij. Na sinočnji svečani podelitvi se je prejemnikom pridružilo 44 podjetij s pristopnim certifikatom in 6 z naprednim. Tako kot so potrdili tudi rezultati zadnje, III. raziskave v poslovni javnosti, s katero so v Ekvilib Inštitutu, nosilcu certificiranja družbeno odgovornih delodajalcev, preverili poznavanje družbene odgovornosti in certifikata: že 60 % predstavnikov vprašanih podjetij je dobro seznanjenih s konceptom družbene odgovornosti in izvaja vrsto ukrepov s tega področja. Ekvilib Inštitut je s partnerji, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nove certificirance sprejel na svečani prireditvi na Ljubljanskem gradu.

»Čedalje večja ozaveščenost delodajalcev o pomenu izvajanja ukrepov in aktivnosti na področju družbene odgovornosti, s katerimi krepijo organizacijsko kulturo in ugled blagovne znamke delodajalca ter vplivajo na celovito zaposlitveno izkušnjo, hkrati pa  vseprisotna bitka za kadre, rezultirajo tudi v velikem številu prijav v postopek certificiranja,« je izpostavil Gašper Zakrajšek, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, ki certificiranje izvaja skupaj s partnerji, GZS, ZDS in ZSSS že tretje leto. 44 podjetij in organizacij, ki so se prijavila v postopek certificiranja, je prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, 6 pa je prvič prejelo tudi napredni certifikat.

Zgodbe certificiranih delodajalcev so različne in pestre, vsem pa je skupna težnja po dobrih odnosih, medsebojnem zaupanju in vključevanju večjega števila  deležnikov organizacij.. Do včerajšnje podelitve je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, skupaj z letošnjimi pa je podeljenih že 113 certifikatov, v postopek pridobivanja pa jih je vključenih 196. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec najdemo  podjetja in organizacije iz desetih slovenskih regij, ki delujejo v najrazličnejših  panogah in so različnih velikosti ter statusnih oblik.

V družbi ELES, ki je med prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, so se za pristop k certificiranju odločili zaradi svoje težnje k družbeno odgovornim aktivnostim. Prizadevajo si nesebično pomagati vsem svojim deležnikom in sooblikovati svet, v katerem ljudje živimo kakovostno in trajnostno. «Zavedamo se, da smo intenzivno povezani v vsakodnevno delovanje in da nekaterih težav ne rešujejo sistemske usmeritve, temveč velika srca in pridne roke posameznikov, ki čutijo, da je prišel čas za odgovornejši in prijaznejši jutri,« pravijo v družbi ELES.

Prvič pa je letos 6 podjetij prejelo tudi napredni certifikat. Po pridobitvi pristopnega certifikata se namreč letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z izvedbenim načrtom implementacije. Ob doseženih ciljih organizacija pridobi napredni certifikat, ki je podeljen za tri leta ter se obnavlja preko letnih ocen stanja in revizij. Med njimi  je tudi Biotehniški izobraževalni center, kjer verjamejo, da je družbena odgovornost ključnega pomena za izobraževalne ustanove. »Zaveza za družbeno odgovorno delovanje je za organizacijo s področja vzgoje in izobraževanja še posebej pomembna. Zavedamo se, da se odraža tudi v odnosu do dijakov in študentov, ki jih izobražujemo na BIC Ljubljana,” je ob prejemu certifikata povedala mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC.

Častna gostja na podelitvi, Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, je prejemnikom certifikata čestitala in jih nagovorila ter ob tem omenila: »Podeljeni certifikati so potrditev prizadevanj usmerjenih v boljšo prihodnost dela. Slovenija se srečuje z izzivi trajnostnega razvoja in družbenimi izzivi, kot so migracije in neenakost in v tem razvoju lahko prav delodajalci prispevajo svoj košček v tem mozaiku.«.

V imenu partnerja projekta  je Miro Smrekar, podpredsednik Združenja delodajalcev Slovenije izpostavil, »da je prav s certificiranjem predstavljati dobre prakse delodajalcev, saj omogočajo hitrejše in širše uresničevanje njihovih ciljev, ki jih zasledujejo motivirani in zadovoljni zaposleni, ki so ogledalo razvoja na poti do krepitve socialne kohezije na poti k družbi znanja.«

Po besedah mag. Anite Hrast, direktorice IRDO inštituta in članice revizorskega sveta za podeljevanje certifikata DOD je prejetje certifikata pogumen korak in hkrati zaveza vodstva za uvajanje različnih ukrepov  s področja družbene odgovornosti, zato so revizorji pri svojem delu certificiranja budno spremljali, ali jih delodajalci uresničujejo. »Več prejemnikov certifikatov pa predstavlja tudi bolj odgovorno celotno družbo,« je še dejala.

Letošnji prejemniki pristopnega certifikata: ELES d.o.o., Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA ustanova, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Silvaprodukt d.o.o., Odvetniki Šelih & partnerji o.p. d.o.o., ZZI d.o.o., Mestna občina Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Dom starejših občanov Črnomelj, ZUDV Dornava, MIKRO+POLO d.o.o., CenterKontura d.o.o., PRO PURE S d.o.o., Rižanski vodovod koper d.o.o. – s.r.l., TIK d.o.o., Telekom Slovenije d.d., Zavod za gradbeništvo Slovenije, VDC Polž Maribor, Geaprodukt d.o.o., Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Orodjarna Imenšek d.o.o., Lesoteka, d.o.o., Nova Univerza, Rosenbauer d.o.o., Ekonomska šola Ljubljana, Converta d.o.o., Rekono d.o.o., Odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz – podružnica v Sloveniji, Klet brda z.o.o., BSC d.o.o., Velo d.o.o., Nomago d.o.o., EOS KSI d.o.o., ORO d.o.o., CREAplus d.o.o., Veterinarska fakulteta Univerza v Ljubljani.

Prejemniki naprednega certifikata: Javne službe Ptuj d.o.o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, ETA d.o.o. Cerkno, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, GateHub d.o.o., NIL Podatkovne komunikacije d.o.o.

Več informacij: certifikatdod.si in  Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org ali 01 430 37 51

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.