Sporočilo za javnost: Etičnost, socialna pravičnost, enake možnosti, konkurenčnost, odlično upravljanje s tveganji, pridobivanje odličnih kadrov… Tipične značilnosti družbeno odgovornega delodajalca v Sloveniji – Med prejemniki certifikata tudi Hidria, Cosylab, Nacionalni inštitut za biologijo, Vzajemna, domovi starejših, Borzen, Elektro Maribor in mnogi drugi

Ljubljana, 27. septembra 2022 – »Profil družbeno odgovornega delodajalca v Sloveniji beleži visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in urejeno organizacijsko kulturo ter spodbudno klimo. Pri njem zaposleni lahko usklajujejo zasebno in poklicno življenje v vseh življenjskih obdobjih. Nudi varno in zdravju prijazno delovno okolje, skrbi za delovno vnemo in produktivnost tudi tako, da različnim skupinam zaposlenih nudi enake priložnosti za napredovanje. Zaposleni pri takem delodajalcu lahko izkoriščajo celotni potencial, kar vodi tudi v bolj konkurenčno podjetniško okolje,« je ob današnjem zaključnem svečanem dogodku opisal vodja projekta Ekvilib Inštituta, ki organizacijam podeljuje certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), Gašper Zakrajšek.

Ekvilib Inštitut je v zadnjih treh letih, skupaj s partnerji GZS, ZDS in ZSSS, v postopek pridobivanja certifikata DOD  popeljali že 200 družbeno odgovornih delodajalcev. Pristopni certifikat je prejelo doslej 122 delodajalcev, naprednega pa 7. Na današnji zaključni prireditvi so podelili certifikate 63 družbeno odgovornim delodajalcem.

Tako so v treh letih certificiranja dodobra sprofilirali tipičnega družbeno odgovornega delodajalca, ki po besedah nosilcev certificiranja omogoča in spodbuja visoko stopnjo enakopravnosti vseh, tudi moških in žensk na delovnih mestih. Nudi različne možnosti za fleksibilne oblike dela in ima visoko stopnjo ugleda in sprejetosti v skupnosti, dobro upravlja s tveganji in ima visoko stopnjo konkurenčne prednosti na svojem področju poslovanja, tudi pri javnih naročilih.

Takemu delodajalcu je omogočeno tudi lažje pridobivanje najboljših kadrov in hkrati njihovo zadrževanje tako, da lahko gradi blagovno znamko delodajalca. S svojimi zaposlenimi sodeluje na vključujoč in participativen način in kjer je smiselno z zaposlenimi sprejema skupne odločitve, hkrati pa skrbi za gospodarno rabo naravnih virov, socialno pravičnost in etičnost korporativnega upravljanja, transparentno razkriva tako pozitive kot negativne vplive dejavnosti podjetja in o tem obvešča vse svoje strateške deležnike.

Andreja Sever iz Gospodarske zbornice Slovenije, ki je tudi partner projekta, je med drugim komentirala in primerjala rezultate raziskave v poslovni javnosti, ki so jo v času trajanja projekta partnerji izvedli kar 3-krat, ob tem pa izpostavila: »Večina vprašanih v podjetij je dobro seznanjenih s konceptom družbene odgovornosti, pri čemer odstotek bistveno raste, iz prvotnih 48% na 60% v zadnjem letu raziskave. V letu 2020 je 1 % vprašanih odgovorilo, da pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna, v letu 2021 in 2022 se za ta odgovor ni opredelil nihče od vprašanih. Tako lahko opazimo vedno večjo poznavanje pojma družbene odgovornosti skozi leta. In ta rezultat je izjemno spodbuden

Najpogosteje izvajane aktivnosti v organizacijah so ukrepi s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, izvaja jih kar 92 % vprašanih delodajalcev sodelujočih v raziskavi, ter izobraževanja za karierni napredek – 88 %. Kar 32% sodelujočih organizacij v zadnjem letu izvaja kar vseh 10 ukrepov s področja družbene odgovornosti,  vsaj 8 ukrepov ali več izvaja kar 66% vprašanih.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je ocenila, da so bili v projektu kot partner dober vir informacij z vsakodnevnim stikom, ki ga imajo s svojo bazo na terenu, torej v podjetjih in kaj se v njih že dogaja na področjih promocije zdravja, medgeneracijskega sodelovanja. V raziskavi, ki so jo partnerji opravili med zaposlenimi v podjetjih, ki so že pridobila certifikat DOD, so po njeni oceni  zanimivi  analizirani kvalitativni odgovori, ki pričajo, da  so zaposleni kot ključne koristi za podjetje pri uvajanju certifikata DOD najpogosteje izpostavili izboljšane pogoje dela, boljše odnose v kolektivu in dobro medsebojno komunikacijo, medgeneracijsko sodelovanje ter ravnovesje med delom in družino. »Pomembno je, da se teh koristi zavedajo, jih sprejemajo in imajo nenazadnje od uvajanja samega certifikata v podjetje ali organizacijo, tudi visoka pričakovanja,« je zaključila Jerkičeva.

»Na ministrstvu podpiramo takšne projekte, saj glede na vse  rezultate in število pridobljenih certifikatov v treh letih projekta, kar potrjujejo nenazadnje tudi raziskave, predstavljajo pomembne temelje družbene odgovornosti, ki jih lahko dosegamo z močnimi ozaveščevalnimi kampanjami,« je vse rezultate projekta v zaključku komentirala Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela.

Certifikat DOD je namenjen podjetjem in organizacijam z najmanj petimi zaposlenimi. Preko širokega nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, nediskriminacije ter etičnega vodenja.

Na današnji podelitvi so pristopni certifikat prejeli: VZAJEMNA d.v.z. ,INTECTIV d.o.o., Center KORAK, Kranj, AEROSOL d.o.o., PORSCHE INTER AUTO d.o.o., SeneCura Radenci d.o.o, SeneCura Maribor d.o.o., SeneCura Vojnik d.o.o., ebm-papst Slovenija d.o.o., DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, PRODNIK d.o.o., MPT, d.o.o., BORZEN, d.o.o., ORODJARSTVO POLOVŠEK, ANTON POLOVŠEK S.P., COSYLAB d.d., Poclain Hydraulics d.o.o., PIŠEK – VITLI KRPAN, d.o.o., AVRORA, AS d.o.o., CUDV Črna na Koroškem, TURIZEM LJUBLJANA, HIDRIA d.o.o., HIDRIA HOLDING d.o.o., HIDRIA – IP d.o.o., PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., BINTEGRA, d.o.o., ZAVOD SV. TEREZIJE, ROTO – PAVLINJEK d.o.o., ROTO GROUP d.o.o., ROTO ECO d.o.o., ZEUS DAVKI IN RAČUNOVODSTVO d.o.o., ELEKTRO MARIBOR d.d., ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, MIKROGRAFIJA d.o.o., NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, B + N SL Facility Services d.o.o., Rodeo Team d.o.o., SAOP d.o.o., POLYCOM Škofja Loka d.o.o., Frey Services d.o.o., Star Import, d.o.o., AC – Mobil, d.o.o. Ljubljana, Autocommerce, d.o.o., AVTO TRIGLAV d.o.o., Ljubljana, Emil Frey Avtocenter d.o.o., C Automobil Import d.o.o., P Automobil Import d.o.o., RESISTEC UPR d.o.o. & Co. k.d., ATHOS Elektrosistemi d.o.o., METALTEC d.o.o., VERASIO, d.o.o., SPAR SLOVENIJA d.o.o., MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., ORBICO d.o.o., ZIAL d.o.o., Dom upokojencev Idrija, d.o.o., FITOSAN d.o.o., Tajfun Planina d.o.o., Oryx d.o.o., Oryx podpora d.o.o.

Napredni certifikat DOD pa je prejela še Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma.

____________________________________________________________________________________

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org