Sporočilo za javnost: Brezplačno do mednarodno priznanega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Ljubljana, 21. januarja 2021 – Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2021. S sredstvi javnega poziva bo lahko 100 podjetij in organizacij brezplačno prejelo pristopni certifikat za izbrano področje certificiranja ali krovni certifikat, ki vključuje vsa štiri področja. Tako se lahko pridružijo 68 podjetjem in organizacijam, ki so že stopila na pot sistematične ureditve družbene odgovornosti do zaposlenih s pristopom k certifikatu. Ta je konec leta 2020 pridobil mednarodno veljavo, saj je postal del mednarodnega meta standarda Global Sustainable Enterprise Standard. Podrobnosti o certifikatu in postopku certificiranja bodo nosilci predstavili na spletnem seminarju z naslovom »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2021«. Potekal bo v torek, 26. januarja 2021, ob 13. uri. Prijave sprejemajo preko spletnega obrazca.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je namenjen vsem slovenskim podjetjem in organizacijam tako javnega kot zasebnega sektorja, ki imajo vsaj 5 zaposlenih. Predstavlja namreč strateško orodje za celovito naslavljanje družbene odgovornosti do zaposlenih, in sicer na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje ter varnost in zdravje pri delu. »Podjetja v postopku certificiranja pridobijo analizo stanja na področju družbene odgovornosti in sodelovanja z zaposlenimi, strokovno svetovanje s področij certificiranja ter odpravljanja morebitnih vrzeli, pa tudi vpeljavo sistematičnega pristopa k vodenju in spremljanju področja družbene odgovornosti. Hkrati z izboljšanjem delovnih pogojev poskrbijo za večjo zavzetost zaposlenih, certifikat pa prispeva tudi k povečanju ugleda in moči zaposlovalčeve in korporativne znamke, kar privablja in zadrži najboljše kadre,« razlaga Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta, ki je ob partnerjih GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

V postopku certificiranja že 68 podjetij

Konec leta 2020 je prvih 14 prejemnikov že prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, do sredine januarja 2021 pa je v postopek certificiranja skupno vstopilo že 68 podjetij. Odzivi prvih certificiranih podjetij so pozitivni. »Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec nam pomeni celosten pristop v smeri integracije družbeno odgovornega poslovanja, v smislu transparentnega, strokovnega in etičnega delovanja tako v razmerju do družbe kot tudi do našega okolja. Zavedamo se, da bodo rezultati vidni na daljši rok, vendar pa se že sedaj zavedamo pozitivnih učinkov, ki jih lahko pričakujemo, kot je povečan ugled agencije, večja lojalnost, produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih, večje zaupanje in podpora deležnikov ter bolj učinkovit nadzor in uspešnejše obvladovanje tveganj,« izpostavlja Simona Sirk, vodja Sektorja za splošne zadeve na Agenciji za zavarovalni nadzor.

Kot eno od prednosti certifikata podjetja izpostavljajo tudi vključenost zaposlenih v postopek certificiranja. »Certifikat je primeren za organizacije, ki imajo posluh za svoje zaposlene in jim ni vseeno za njihovo zdravje, počutje in zadovoljstvo. Brez podpore, razumevanja vodstva ter aktivnega vključevanja zaposlenih v  pridobivanje certifikata pa menimo, da izvajanje teh aktivnosti ne more biti uspešno. Vsekakor priporočamo certifikat vsem organizacijam, ki želijo pridobiti večjo motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih na vseh delovnih mestih,« dodaja Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Mednarodno priznanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je konec leta 2020 postal del mednarodnega meta standarda Global Sustainable Enterprise Standard (GSES). To je prvi celostni verificiran in akreditiran pristop k trajnostnem rangiranju in upravljanju podjetij v svetovnem merilu, ki ga je razvila nizozemska organizacija GSES-system. Njegov namen je združiti standarde, ki so razviti na področju trajnostnega poslovanja in tako omogočiti podjetjem, da lažje poročajo o trajnostnem poslovanju ter zasledujejo tako zakonske kot prostovoljne pobude in standarde na enem mestu.

»GSES sistemu smo se kot strateški partner in zastopnik sistema v Sloveniji pridružili na Ekvilib Inštitutu. Certifikat Družbeno odgovorni delodajalec je bil tako uvrščen v prvo skupino certifikatov skupaj z ISO certifikati, kar pomeni, da lahko njegovi imetniki v stebru „Družbena odgovornost podjetja“ uveljavljajo določeno število točk brez dodatnega preverjanja s strani nosilca GSES sistema. S tem se je certifikat uvrstil v skupino certifikatov, ki zagotavljajo najvišjo raven kakovosti in kredibilnosti imetnikom certifikata ter postaja tudi mednarodno priznan in uveljavljen certifikat na področju trajnostnega poslovanja,« opisuje Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

Spletni seminar za vse zainteresirane prijavitelje

V torek, 26. januarja, bo ob 13. uri preko platforme Zoom potekal spletni seminar z naslovom »Kako do certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2021«. Na njem bodo predstavniki Ekvilib Inštituta vsem zainteresiranim podjetjem in organizacijam predstavili certifikat in postopek certificiranja. Prijave sprejemajo preko spletnega obrazca.