Sporočilo za javnost: 100. prejemnik pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je kulturna ustanova

V MGLC imajo lahko domače ljubljenčke na delovnem mestu – V času pandemije številni projekti za aktivacijo javnosti – Možnost brezplačnega pristopa k certificiranju še za 10 podjetij.

Ljubljana, 19. aprila 2022 – Že 100. pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je prejel Mednarodni grafični likovni center (MGLC). Tako kot je pokazala tudi  III. raziskava v poslovni javnosti, ki jo je izvedel Ekvilib Inštitut kot nosilec certificiranja, s partnerji GZS, ZDS, in ZSSS, se je stanje informiranosti in ozaveščenosti podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti, v zadnjih treh letih močno povečalo. Izkušnjo certificiranja so na MGLC opisali kot pozitivno in jo priporočili tudi drugim ustanovam s področja kulture in umetnosti. K postopku certificiranja lahko brezplačno pristopi le še 10 podjetij/organizacij.

 Z družbeno odgovornimi ukrepi izboljšujejo kulturo podjetja

Podjetja se običajno za izvajanje ukrepov s področja družbene odgovornosti odločijo, ker želijo okrepiti kulturo in izboljšati ugled podjetja kot delodajalca. Kot pomemben razlog za izvajanje tovrstnih ukrepov pa je prepoznano tudi dejstvo, da le-ti prispevajo k pridobivanju novih in zadržanju obstoječih zaposlenih. 100. imetnik certifikata DOD je Mednarodni grafični likovni center, specializiran muzej grafične in likovne umetnosti, ki se nahaja v središču parka Tivoli v prestolnici. Njihovo glavno poslanstvo je sooblikovanje boljšega življenja skupnosti in družbe. Zavedajo se, da je za učinkovito izvajanje takšnega poslanstva potrebno začeti znotraj hiše, pri zaposlenih. »Uravnoteženi odnos med osebnim in delovnim časom je imperativna kategorija za zaposlenega, pri čemer se zavedamo preferenc vsakega izmed njih. Tako dosežemo zadovoljstvo zaposlenih, ki prispeva k večji motivaciji, kakovostnejšemu delu in boljšemu sodelovanju med njimi,« pojasnjuje Nevenka Šivavec, direktorica MGLC. Kot prednosti, ki jih družbeno odgovorno delovanje prinaša MGLC ekipa zaposlenih v centru izpostavlja  predvsem večje zadovoljstvo na delovnem mestu, bolj varno in zdravju prijazno delovno okolje ter večjo delovno vnemo in produktivnost.

 

V okviru III. raziskave v poslovni javnosti so ugotovili tudi, da večina podjetij izvaja najmanj en ukrep s področja družbene odgovornosti. Največkrat je to zdravje in varstvo pri delu. Poleg tega podjetja izvajajo še mnoge druge ukrepe, ki so lahko unikatni ali pa del stalne prakse. »Med najbolj zanimivimi ukrepi, ki jih izvajamo, velja omeniti, da zaposlenim omogočamo, da si svoj službeni prostor delijo z domačimi ljubljenčki, spodbujamo zdrav življenjski slog, ki ga v največji možni meri povezujemo z okoljem parka Tivoli, v katerem domujemo, spodbujamo pa tudi raznovrstne oblike prostovoljnega dela,« izpostavljajo v MGLC.  

Ustanova živela kljub zaprtju

Z različnimi družbeno odgovornimi projekti so podjetja in organizacije tudi v času pandemije skrbela za poslovanje s pozitivnim učinkom na skupnost. V MGLC so tako v začetku leta 2020 izvedli javni natečaj »Megazin Kuhna«, s katerim so nagovorili zainteresirane posameznike, kreativce in šolarje v izolaciji ter jih povabili k skupnem ustvarjanju kolektivnega dokumenta časa in izredne situacije. Odzvalo se je 40 posameznikov ter več kot 310 šolarjev iz cele Slovenije. V letu 2021 so izvajali več projektov, ki so temeljili na empatiji, socialni integraciji in dobrem počutji. Med takšnimi so projekt »Nisem sama«, ki vključuje socialno aktivacijo priseljenk iz različnih koncev, skupnostni program »Stara celina«, ki vključuje starejšo generacijo meščanov in naslavlja vprašanje prihodnosti, za izhodišče pa jemlje zgodovinski in umetniški okvir Švicarije ter EU projekt umetniških rezidenc »In From the Margins«, ki nagovarja umetnike, ki so migranti, begunci ali jih zaznamuje izkušnja razseljenosti.

Izdanih 100 pristopnih certifikatov

190 podjetij je certifikat Družbeno odgovoren delodajalec doslej že pridobilo oziroma je v postopku pridobivanja. Za brezplačen pristop k financiranju postopka certificiranja je do izteka projekta na voljo še 10 mest.

»Izkušnjo certificiranja bi priporočili tudi drugim ustanovam s področja kulture in umetnosti. V vsakodnevni vključenosti v številne projekte pogosto pozabimo nase in pomembnost dobrega počutja zaposlenih. Skozi proces pridobivanja certifikata DOD pa si vzameš ta pomemben čas, narediš pregled trenutnega stanja in načrt za naprej tudi na področju motivacije in zadovoljstva zaposlenih ter obiskovalcev. Tako postane tudi izvedba drugih projektov mnogo lažja,« opisujejo svojo izkušnjo certificiranja v MGLC.

Več o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec: https://certifikatdod.si/

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org ali 041 878 131