Spletni seminar: Razvoj kompetenc v delovnem okolju – odgovornost zaposlenega in podjetja

Zagotavljanje delovnega okolja, ki spodbuja uporabo in razvoj kompetenc, je pomembna zaveza k družbeni odgovornosti.

Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije vabi na spletni seminar, v katerem se bomo osredotočili na kompetence zaposlenih in vlogo organizacije pri njihovem ohranjanju in razvijanju. Predstavili vam bomo, kakšno je stanje temeljnih kompetenc v Sloveniji. Razkrili bomo, kakšna je konkurenčnost delovno aktivnega prebivalstva pri nas glede na mednarodno primerljive rezultate.

Spoznali boste spletni vprašalnik SVOS, edino orodje v Sloveniji, s katerim lahko analiziramo stanje temeljnih kompetenc v vaši organizaciji. Podatki vam bodo v pomoč pri načrtovanju ukrepov v okviru certifikatov.

Vsebina webinarja:

  • Delovno okolje vpliva na razvoj ali usihanje temeljnih kompetenc
  • Orodje SVOS zanesljivo ocenjuje spretnosti posameznika in omogoča analizo stanja v organizaciji na tem področju
  • Možni modeli sodelovanja
  • Vodena razprava

Webinar bodo vodile:

  • Estera Možina, zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot vodilna strokovnjakinja na področju pismenosti odraslih. Vodja mnogih nacionalnih projektov, med drugim tudi koordinatorica več OECD raziskav pismenosti v Sloveniji, soavtorica strokovnih gradiv in pristopov za izboljšanje pismenosti med odraslimi. Je tudi članica EBSN, kjer zastopa Slovenijo. Trenutno vodi nacionalni projekt Razvoj kompetenc odraslih 2016-2022.
  • dr. Petra Javrh, zaposlena na ACS kot ekspertna razvojna sodelavka na projektu Razvoj kompetenc 2016-2022. Bila je vodja slovenskega raziskovalnega projekta Ocenjevanje spretnosti odraslih (2014-2016) Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, v okviru katerega se je v Sloveniji izvajala raziskava PIAAC. Vodila je tim strokovnjakov Andragoškega centra Slovenije, ki je pripravil predstavitev rezultatov PIAAC slovenski javnosti kot tudi medijsko objavo rezultatov. Kot aktivna ekspertka in predavateljica je sodelovala v posvetovalnih skupinah vladnega projekta OECD Skills strategy v Sloveniji. Redno objavlja znanstvene in strokovne članke na teme pismenosti, kariernega razvoja, predava na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, Filozofske fakultete v Ljubljani.
  • Darija Premk, zaposlena kot strokovna delavka na Andragoškem centru Slovenije, kjer v okviru projekta Razvoj kompetenc odraslih 2016-2022 skrbi za nalogo SVOS. Ima dolgoletne izkušnje na kadrovskem področju z izobraževanjem in razvojem kadrov v podjetju.

Pogovor bo povezoval Aleš Kranjc Kušlan (Ekvilib Inštitut).

Datum: 13.5.2021

Ura: 12:30 -14:00

Online platforma: Zoom

Prijave: https://www.1ka.si/a/339907

Udeležba je brezplačna!

Dogodek poteka v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropsko socialnega sklada.