Spletni seminar Kako do sofinanciranja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec predstavlja strateško orodje in s tem priložnost za podjetja in organizacije, ki so že pripravljene naslavljati kompleksne izzive današnjega časa, stremijo k bolj vzdržnemu poslovanju in želijo na področju družbene odgovornosti s sistematičnim pristopom preseči zgolj všečne PR projekte/sporočila, ter z doslednim vključevanjem vseh deležnikov te vsebine smiselno integrirati v svoj DNK.

V letu 2022 je še vedno mogoče pridobiti sredstva Evropskega socialnega sklada, ki v celoti krijejo pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec za 42 podjetij in organizacij oz. do 30. septembra 2022.

Za vse zainteresirane prijavitelje bo 26. januarja 2022, ob 13. uri, organizirana spletna predstavitev, kjer bomo predstavili certifikat in celoten postopek njegove pridobitve. Z nami bo tudi predstavnik podjetja, ki je že prejelo certifikat, in bo z udeleženci delil svoje izkušnje pri certificiranju.

Prijave sprejemamo preko SPLETNEGA OBRAZCA.

Udeleženci bodo nekaj dni pred dogodkom prejeli povezavo do spletnega seminarja, ki bo potekal na aplikaciji ZOOM.   

Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na štirih področjih certifikata:

– Področje 1 – Organizacijsko upravljanje
– Področje 2 – Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
– Področje 3 – Medgeneracijsko sodelovanje
– Področje 4 – Zdravje in varnost pri delu

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani certifikata  www.certifikatdod.si ter v priponkah.

Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij.