Resnične vrednote ali zavajanje?

Piše: Petra Hartman

 

Številna podjetja nam zadnje tedne posredujejo sporočila, ki so med seboj skoraj identična. [Vir: youtube]

Skupaj smo, mislimo na vas, hvala našim zaposlenim,… Gre za oglase, ki nas naslavljajo izrazito emocionalno. Vse z razlogom, da nas privabijo kot kupce, oziroma da se vrnemo k njim, ko bo konec kriznih razmer. Pa vsa ta podjetja res želijo pomagati, ali so v želji po kakršnem koli komuniciranju posegla po napačnih sporočilih? Slabi primeri segajo od McDonaldsa, ki je spremenil svoj logotip tako, da se loka ne prekrivata, medtem ko bi bila boljša ideja, da svojim zaposlenim omogoči plačano bolniško odsotnost. Še tobačna industrija, za katero res težko rečemo, da je z nami v teh težkih časih, se je pridružila komentarjem, kako virus ponovno povezuje skupnosti.

Podjetja nam poskušajo povedati, da so z nami in da smo v tem čolnu skupaj. Problem je samo v tem, da nismo v istem čolnu. Nekateri so na jahtah in drugi na raftih. Ampak pozorni moramo biti na nekaj, za kar se je že začel uporabljati izraz purpose-washing ali virus-washing. To na kratko pomeni, da podjetja več govorijo o tem kakšne vrednote imajo, in manj o tem, da jih udejanjajo. Tako nekako kot green washing na okoljskem področju (tu je eden bolj znanih primerov korporacija BP, ki je več denarja porabila za prebarvanje logotipa v zelenega in oglaševanje svojih zelenih tehnologij kot pa je dejansko namenila razvoju teh istih tehnologij). Skratka, tudi pri zavajanju z vrednotami moramo biti pozorni, ali ta podjetja dejansko delajo, kar govorijo. Ali so poskrbela, da njihovi zaposleni lahko svoje delo opravljajo varno? Ali so začela takoj z odpuščanjem ali so se poslužila čakanja na delo? So dala res zaposlene na prvo mesto ali pa so razmere izkoristila, da so se znebila nekaterih zaposlenih, mogoče tistih, ki so se želeli sindikalno organizirati? Ali ji je res toliko mar za družbo in vse nas, ali so v ospredju samo delničarji? Jim gre za trojno ali enojno črto (tripple ali samo bottom line). Bi se po korona krizi radi vrnili na business as usual, torej vse kot je bilo, ali bi sedaj res postavili poslovanje na novih, bolj zdravih temeljih?

Bolj kot to, da podjetja namenjajo sredstva oglaševanju, bi morali pozornost usmeriti v to, ali pošteno plačujejo svoje zaposlene (sploh v sektorjih, ki sedaj prosperirajo), ali jim omogočajo varnost in ne nazadnje, ali plačujejo davke, ki jih nacionalne vlade sedaj krvavo potrebujejo.

Nekateri so mnenja, da v krizi ni čas za vrednote. Ampak če ne zdaj – kdaj pa potem? Tudi krize bo konec in tako zaposleni kot kupci si bomo zapolnili, kateri so bili res »z nami« in kdo nam je samo prodajal prazne besede.

Še nekaj dodatnega branja: https://www.eco-business.com/opinion/the-corporate-world-is-helping-to-combat-coronavirus-but-mind-the-virus-washing/