Predlagali ukrepe za krepitev avtonomije zaposlenih v družbeno odgovornih podjetjih

V organizaciji Združenja Sveta delavcev je 11.10.2021 v Ankaranu potekal strokovni posvet Združenja svetov delavcev, kjer je bil del razprave namenjen tudi vprašanju družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih. Na posvetu smo predstavniki Ekvilib Inštituta predstavili Certifikat družbeno odgovoren delodajalec, njegovo vsebino in možnosti za nadgradnjo ukrepov. S pomočjo udeležencev smo prišli do zaključka, da je Certifikat družbeno odgovoren delodajalec pomembno orodje pri krepitvi družbene odgovornosti podjetij in organizacij oz. potrditev dosedanjih aktivnosti organizacije in pomoč kadrovskim službam ter predstavnikom zaposlenih pri uresničevanju ciljev in aktivnosti na področju skrbi do zaposlenih kot so vprašanja varnosti in zdravja, usklajevanja zasebnega poklicnega življenja in medgeneracijskega sodelovanja ter z vsem tem povezanim splošnim zadovoljstvom zaposlenih.

Izpostavila se je pomembnost sodelovanja zaposlenih in predvsem tudi sveta delavcev (v kolikor obstaja) v samem postopku pridobivanja certifikata. Izpostavila so se tveganja povezana z integriteto certifikata ter zaupanjem v postopek certifikata, kjer je pomembno da je postopek profesionalen, neodvisen in da podjetje najprej spoštuje osnovno zakonodajo ter dosega neke kriterije preden se mu certifikat lahko podeli.

Dodatni predlagani ukrepi za krepitev avtonomije zaposlenih ter njihove participacije pri upravljanju

V okviru posveta ter v sodelovanju z združenjem smo skupaj z udeleženci oblikovali nekaj glavnih poudarkov  oz. ukrepov, ki bi lahko pomembno obogatili katalog Celostnega naslavljanja družbene odgovornosti v okviru Certifikata družbeno odgovoren delodajalec. Ukrepi so mišljeni kot dopolnitev že obstoječih številnih ukrepov z namenom krepitve avtonomije in upravljavske moči zaposlenih.

Predlagani ukrepi so naslednji:

 1. Namera vodstva k načrtnemu razvoju vseh oblik sodobne upravljavske participacije zaposlenih (sodelovanje delavcev pri upravljanju organizacije ali »delavsko soupravljanje«), ki se deli na:
  • individualno/neposredno in na
  • kolektivno/predstavniško upravljavsko participacijo
  • udeležbo delavcev pri dobičku oziroma drugih rezultatih (profit sharing, gain sharing itd.) in
  • udeležbo delavcev (tudi) v lastništvu podjetij oziroma t. i. notranje lastništvo zaposlenih.
 1. Sklenitev »participacijskega dogovora« z delavskim predstavništvom
 2. Oblikovanje »skupnih odborov« za sodelovanje
 3. Uvedba udeležbe delavcev pri doseženih rezultatih organizacije
 4. Uveljavitev in širitev notranjega lastništva zaposlenih
 5. Vzpostavitev anti-mobing sistema