Povpraševanje: sistem za projektno vodenje in CRM

V okviru projekta »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« objavljamo povpraševanje za najem uporabe spletnega sistema za pregled nad strankami in pregled outreach (prodajnih) aktivnosti (CRM) ter za projektno vodenje, ki nam bo omogočal načrtovanje in spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti ter olajšal doseganje in spremljanje glavnih kazalnikov na enem mestu.

Od sistema pričakujemo tudi:

  • Celovit pregled prodajnih (outreach) in projektnih aktivnosti
  • Enostaven vnos in spremljanje podatkov preko različnih naprav (računalnik, tablica, mobitel)
  • Planiranje in spremljanje projektov (plansko in finančno spremljanje, vključno z grafičnimi poročili)
  • Vmesnik v slovenskem jeziku (primarno, po potrebi možnost izbire angleškega jezika)
  • Omejitev števila uporabnikov, uporabniških dostopov in pravic po meri

Od sistema pričakujemo tudi zagotovljeno varnost podatkov (zaželeno, da se podatki hranijo v Sloveniji), fleksibilnost (prilagoditev sistema glede na potrebe naročnika in projekta) ter zagotavljanje podpore (pri načrtovanju, implementaciji in uporabi). V začetni stopnji implementacije se predvideva 6 uporabnikov s polnim dostopom, in z vsaj 3 dodatnimi uporabniki z omejenim dostopom v naslednji stopnji implementacije, a bo število uporabnikov nihalo glede na število in naravo aktivnih projektnih aktivnosti. Zaželena je možnost dostopa do naloženih dokumentov za večje število uporabnikov.

Ponudbe zbiramo do četrtka, 12. 11. 2020 na e-mail naslov info@ekvilib.org.

logo

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.