Povpraševanje: obdelava podatkov na podlagi evalvacijskega vprašalnika med zaposlenimi

Javni poziv za zbiranje ponudb za obdelavo podatkov zbranih na podlagi  evalvacijskega vprašalnika med zaposlenimi

V okviru projekta »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« Ekvilib Inštitut išče zunanjega strokovnjaka za obdelavo podatkov zbranih na podlagi  raziskave med zaposlenimi za potrebe projekta »Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec«.

Podrobnosti:

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je certifikat, ki podjetjem/organizacijam preko nabora ukrepov ponuja priložnosti za izboljšanje na področjih:

  1. Organizacijsko upravljanje,
  2. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja,
  3. Medgeneracijsko sodelovanje in
  4. Zdravje in varnost pri delu.

Podjetja se lahko vključijo v področni certifikat, ki zajema enega od naštetih področij, ali krovnega, ki zajema vsa štiri področja hkrati. Po predpisanem postopku podjetje izbere ukrepe z izbranega področja, in jih implementira v prakso.

V okviru projekta smo oblikovali anketni vprašalnik o zadovoljstvu in seznanjenostjo s certifikatom, ki so ga izpolnili zaposleni pri imetnikih certifikata.

Izbran ponudnik bo pripravil skupno analizo za 23 podjetij in obdelal rezultate anketnega vprašalnika, ki ima 15 vprašanj in skupaj 1.250 odgovorov respondentov. Rok za pripravo analize vprašalnikov je 30. april 2022.

Za več informacij glede certifikata in vsebine zbiranja ponudb pišite na simona@ekvilib.org ali pokličite na 01/430 37 51.

Ponudbe zbiramo do petka, 25. 3. 2022 na e-mail naslov info@ekvilib.org.

 

logo

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.