Povpraševanje: celovito digitalno sodelovalno in izobraževalno okolje

V okviru projektu »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« objavljamo povpraševanje po celovitem digitalnem sodelovalnem in izobraževalnem okolju – platformi, ki nam bo omogočal izvajanje projektnih aktivnosti na enem mestu (enotna uporabniška izkušnja).

Od platforme pričakujemo:

• Digitalno delovno okolje (različni virtualni delovni prostori za različne vrste uporabnikov)
• Pametno knjižnico (spletni arhiv dokumentov, gradiv, podatkov, informacij,…)
• Video konferenčno okolje (možnost video klic, prenos dogodka v živo)
• Upravljanje z informacijami, dogodki in novicami (enotna in avtomatizirana komunikacijska pot za različne komunikacijske kanale)
• Digitalno učenje (možnost učenja na daljavo)
Od platforme pričakujemo tudi zagotovljeno varnost podatkov, fleksibilnost (prilagoditev programa na naše zahteve) in zagotavljanje podpore (pri načrtovanju, implementaciji in uporabi).
Vaše ponudbe pričakujemo do torka, 1. 9. 2020 na e-mail naslov sabina@ekvilib.org.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.