Podeljen prvi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec zdravstveni ustanovi

ZD Radeče prvi zdravstveni zavod s pristopnim certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec

Družbena odgovornost do zaposlenih v zdravstvu ključnega pomena –  Objavljen letošnji Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«

Ljubljana, 17. februarja 2021 – Zdravstveni dom Radeče je prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Odgovornost do zaposlenih v zdravstvu je ključnega pomena. Ker je poslanstvo teh organizacij skrb za bolnike, je pomembno, kako skrbijo tudi za svoje zaposlene, še posebej ob dodatno oteženih pogojih dela ob novem koronavirusu. Zdravstvenim ustanovam lahko pri tem pomaga certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki jim ponudi podrobno analizo stanja na področjih družbene odgovornosti do zaposlenih ter načrt ukrepov za izboljšanje. Ekvilib Inštitut, ki je s partnerji GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja, tako vabi zdravstvene zavode ter vse druge gospodarske in negospodarske organizacije, da izkoristijo letošnji Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«. V okviru razpisa bodo namreč v letu 2021 100 podjetjem in organizacijam brezplačno podelili certifikat.

Prednosti  certificiranja so  tako prepoznali tudi v Zdravstvenem domu Radeče. »V našem zdravstvenem domu dajemo velik poudarek zaposlenim. Prepričani smo, da se še posebej na področju zaposlovanja s pomočjo družbene odgovornosti povečujejo pripadnost, vključenost, udeležba, inovativnost in morala zaposlenih. Manj je absentizma in fluktuacije, izboljša se varnost in zdravje zaposlenih. Vlaganje v družbeno odgovornost nam je pomembno tudi zato, ker prinaša boljši odnos z lokalno skupnostjo, zmanjšuje stroške, veča ugled zavoda, pripomore pri zadovoljstvu uporabnikov,« pravi Franci Čeč, direktor ZD Radeče, in dodaja, da je skrb za zaposlene je še posebej pomembna v času epidemije koronavirusa: »Naše delo se je v tem času močno spremenilo. Zavedamo se, da je bitka s koronavirusom tek na dolge proge in da še potrebujemo fizično in psihično kondicijo. Za zaposlene tako vsak dan na naši spletni strani objavimo članek s področja pozitivne psihologije, s čimer želimo spodbujati samozavest, optimizem, upanje in psihološko odpornost.«

V ZD Radeče so se odločili za pristop h krovnemu certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec, ki pokriva vsa štiri področja certificiranja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje ter varnost in zdravje pri delu. »V okviru postopka certificiranja smo med drugim uvedli dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih, izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja, politiko izklapljanja elektronskih naprav in varčno osvetlitev. Prizadevali si bomo za pridobitev naslednje stopnje – naprednega certifikata, saj želimo, da so zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z načrtom implementacije in da dosežemo cilje na tem področju,« še dodaja Franci Čeč.

»Organizacije na področju zdravstva ne morejo vplivati na plače zaposlenih, saj je plačni sistem že postavljen. Lahko pa vplivajo na organizacijsko kulturo, ki zaposlenim nudi podporo v težavnem delovnem okolju, ki ga je novi koronavirus še dodatno otežil, saj so zaposleni odgovorni za lastno kot tudi za varnost in zdravje uporabnikov. Zaposleni tako potrebujejo delovno okolje, ki jim omogoča ustrezno varovalno opremo, nudi podporo ter jim pomaga tudi pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Hkrati pa so na področju zdravstva tudi druga področja, kjer je pomembna družbena odgovornost, kot so družbeno odgovorno javno naročanje, odgovornost do okolja in celostno upravljanje organizacije,« izpostavlja Lucija Glavič, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta.

Tu lahko organizacijam na pomoč priskoči certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. »Organizacije, ki delujejo na področju zdravstva, imajo pomemben vpliv na razmere v družbi, saj s svojo dejavnostjo skrbijo za javno zdravje in tudi na ta način omogočajo normalno delovanje družbe. Zanje je tako še posebej pomembno etično poslovanje in odgovoren odnos do vseh deležnikov,« razlaga Gašper Zakrajšek, strokovni sodelavec Ekvilib Inštituta. V postopku certificiranja tako organizacije pridobijo analizo stanja ter pripravijo načrt implementacije ukrepov, ki je prilagojen na individualne značilnosti zdravstvenega sektorja. »Verjamemo, da lahko zdravstvene organizacije s pridobitvijo certifikata izboljšajo obstoječe prakse obvladovanja tveganj, okrepijo ugled v javnosti, privabijo in zadržijo boljši kader, ki je na zdravstvenem področju že tako deficitaren, ter svoje poslovanje oblikujejo bolj vzdržno in odgovorno do vseh deležnikov, zlasti zaposlenih,« še dodaja Gašper Zakrajšek.

V 2021 brezplačno certificiranje za 100 organizacij

V okviru Javnega poziva za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2021 bo 100 podjetij in organizacij, ki imajo vsaj 5 zaposlenih, brezplačno prejelo pristopni certifikat za izbrano področje certificiranja ali krovni certifikat, ki vključuje vsa štiri področja. Podjetja s prejemom certifikata preko izboljšanja delovnih pogojev poskrbijo za večjo zavzetost zaposlenih, certifikat pa prispeva tudi k povečanju ugleda in moči zaposlovalčeve in korporativne znamke, kar privablja in zadrži najboljše kadre.