Odvila se je prva virtualna poslovna kava na temo dela na domu

24.3.2020 smo za zainteresirana podjetja in organizacije pripravili virtualno poslovno kavo, na kateri smo govorili o delu od doma in usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja.

Z udeleženci smo govorili o naslednjih temah:

– kako si organizirati delo od doma/kako delo pripeljati v zasebno življenje
– kako ohranjati stik s sodelavci
– kako v teh časih usklajevati delo in družinsko/zasebno življenje

Udeleženci so delili svoje dobre prakse, med katerimi je večkrat izpostavljen pomen ohranjanja neformalnih stikov s sodelavci tudi v času, ko komunikacija poteka na daljavo. Tako nekatere organizacije organizirajo spletne kave za neformalne pogovore. Je pa seveda za to potrebno dati tudi pobudo, težko je pričakovati, da se bodo timi zorganizirali sami od sebe.

Službeni sestanki naj torej vključujejo vsaj nekaj minut za deljenje novičk, ki niso povezane s službo, hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi, da pretok informacij znotraj podjetja ne zastane in da ni omejen le na posamezne time. Tako se nekatera podjetja tudi na daljavo dobijo v celotni zasedbi – tehnologija nam to na srečo to omogoča. Gre za nekakšne zbore zaposlenih, kjer tudi direktor ali direktorica nagovori vse zaposlene, predstavi, kaj se trenutno dogaja v podjetju. Hkrati je potrebno paziti, da se v ta srečanja vključujejo vsi zaposleni, tudi tisti, ki so morda bolj introvertirani, in da se tudi oni vključujejo v pogovor, ne zgolj tisti, ki so že sicer morda bolj zgovorni.

Izražena je bila tudi skrb, da bo v prihodnjih tednih motivacija za delo padla, ko bodo začela upadati naročila, ko se bodo upočasnili ostali proizvodni procesi. Tako da bo v naslednjih tednih pomembno, kako držati produktivnost, za katero nekateri ocenjujejo, da je sedaj celo večja kot v pisarni.

Pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja pa je več udeležencev izpostavilo, da se jim službeni čas sedaj raztegne čez cel dan, ni več prehoda iz službe v zasebnost in nazaj. Delovni čas je torej razdrobljen, in ni omejen na osem ur, ampak traja ves dan.
Velik izziv je tudi za starše, saj je potrebno otrokom pomagati pri šolanju na daljavo, sodelovati pri predelovanju nalog in snovi.

Veliko podjetij načrtno gradi organizacijsko kulturo in temu namenja veliko pozornosti. Zdaj, ko se je delo preselilo na daljavo, bodo imeli izzive, kako to kulturo še vedno ohranjati in jo preslikati na daljavo.

Hkrati je bilo povedano, da je v tem trenutku osnovna človeška potreba po varnosti zelo omajana, tako vidimo, kako so nekatere stvari, ki smo jih imeli za samoumevne, hitro porušene – od javnega prometa, odprtih šol, vrtcev, do dostopa do ostalih osnovnih storitev.