Revizorski svet

Naloga revizorskega sveta je, da pregleda predpisano dokumentacijo in poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja do pristopnega ali naprednega certifikata. Revizorski svet je strokovno, neodvisno telo sestavljeno s predstavnikov strokovne javnosti in socialnih partnerjev.

Člani revizorskega sveta:

  • Ana Lučka Pirnat – Gospodarska zbornica Slovenije
  • Andreja Sever – Gospodarska zbornica Slovenije
  • Anita Hrast – IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
  • Lan Wudler – Združenje delodajalcev Slovenije
  • Lučka Böhm – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Maja Skorupan
  • dr. Roberto Biloslavo, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem, predsednik revizorskega sveta