Nova realnost zahteva odgovorne odgovore na vprašanja zaposlenih

Letošnja ozaveščevalna kampanja ob pridobivanju certifikata Družbeno odgovoren delodajalec naslavlja nove izzive na delovnem mestu – 100 podjetji in organizacij bo v 2021 lahko brezplačno prejelo pristopni certifikat – Pomgrad med prejemniki pristopnega certifikata, Kostak med prijavitelji

Ljubljana, 27. maja 2021 – »Kdaj je 9-17 postalo 24/7?«, »Delo od doma ali doma ne delam?«, »Ker sem manj s sodelavci se včasih sprašujem ali sem odveč?« – Ta in druga vprašanja je v povezavi z našim delovnim okoljem prinesla nova realnost v zadnjem letu ob epidemiji koronavirusa. Prav ta vprašanja so v ospredju letošnje kampanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. V njej izpostavljajo, da nas nova realnost sooča s spremembami, ki so še posebej opazne na področju dela. Zato današnji novi časi zahtevajo odgovorne odgovore. Kampanja tako nagovarja delodajalce, ki imajo vsaj pet zaposlenih, da se pridružijo 110 podjetjem in organizacijam, ki jim na Ekvilib Inštitutu s partnerji GZS, ZDS in ZSSS preko postopka prejema certifikata, med drugim, pomagajo izboljševati delovno okolje za boljše počutje in večjo motiviranost zaposlenih. V letošnjem letu je certificiranje za 100 pristopnih certifikatov brezplačno.

Na Ekvilib Inštitutu, ki je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), izpostavljajo, da če kdaj, je zdaj čas za družbeno odgovornost podjetij in organizacij. Tako bodo lahko obdržali motivirane zaposlene, kar pa bo posledično izboljšalo tudi poslovno učinkovitost. Letošnja kampanja v okviru certifikata tako nagovarja trenutna pereča vprašanja, ki jih prinaša nova realnost: o delu od doma, varnosti dela na delovnem mestu, spremembah, ki so jih nove okoliščine prinesle v medosebne odnose in druga. Ob tem se osredotoča na tri perspektive, in sicer na vprašanja, ki si jih postavljajo zaposleni, ki delajo od doma, zaposleni, ki hodijo na delo, in tudi delodajalci.

Certifikat DOD namreč pokriva štiri področja, ki so trenutno še posebej aktualna: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, varnost in zdravje pri delu, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter medgeneracijsko sodelovanje. Posamezno podjetje oz. organizacija lahko prejme certifikat za eno ali več področij. »S certifikatom podjetja v okviru svetovalsko analitičnega postopka izberejo nabor ukrepov, ki jih bodo uvedla v svoji organizaciji. Certifikat jim, poleg analize stanja, poda najboljše rešitve za družbeno odgovornost do zaposlenih, med drugim tudi rešitve za večje zadovoljstvo na delovnem mestu in boljšo organizacijsko kulturo in klimo ter bolj varno in zdravju prijazno delovno okolje. Z novo kampanjo želimo doseči, da se delodajalci zavedajo novih vprašanj in aktualnih izzivov na delovnih mestih ter da nanje najdejo odgovore in rešitve. Eden izmed načinov za to je tudi s pristopom k certifikatu,« pojasnjuje Petra Hartman, vodja projekta na Ekvilib Inštitutu. Tako se lahko pridružijo 110 podjetjem oz. organizacijam, ki so doslej že stopila v postopek certificiranja. Od tega jih je 29 že prejelo pristopni certifikat. V letu 2021 pa bo prvih 100 podjetij, ki bodo pristopila k pristopnemu certifikatu, tega prejelo brezplačno.

V okviru nove kampanje certifikata DOD bodo, poleg ozaveščevalnih kratkih filmov in oglasov, pripravili tudi posebna ozadja za Teams video sestanke ter serijo plakatov, ki jih zaposleni lahko obesijo na vrata svojega domačega delovnega prostora in sistematizirajo kontakte s preostalimi člani gospodinjstva. Gradivo bo v juniju dostopno na spletnem mestu certifikatdod.si.

Delodajalci, ki so certifikat že prejeli, pa pravijo: »Odgovornost do okolja v katerem živimo, do družbe in predvsem do sodelavcev, ki so zaslužni za uspeh našega podjetja, je bila ključna pri odločitvi za pridobitev certifikata. Verjamemo, da bomo z implementacijo zastavljenih ukrepov dosegli še večje zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih, ob tem pa povečali kakovost naših storitev in prepoznavnost družbe tako doma kot na tujem,« razlaga Sanja Miljuš Herman iz Akademije Pomgrad. Pomgrad, gradbeno podjetje s sedežem v Murski Soboti z več kot 600 zaposlenimi, ki je eno zadnjih podjetij, ki so prejela pristopni certifikat, želi z izbranimi ukrepi v okviru certificiranja doseči čim večje število zaposlenih. Tako dajejo poudarek ukrepom kot so spodbujanje zdrave prehrane pri zaposlenih, letovanje in obdarovanje otrok zaposlenih, uporaba varčnih žarnic in drugim. »Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec zajema zelo širok spekter delovanja in aktivnosti, s katerimi lahko vsak delodajalec pokaže, kakšen je njegov odnos do zaposlenih, družbe in okolja. S številčnejšim pristopom delodajalcev k pridobivanju certifikata in implementaciji ukrepov, ki jih ta predvideva, pa bomo živeli v boljši in bolj kakovostni družbi,« še dodaja Sanja Miljuš Herman.

Tudi v Skupini Kostak, komunalnem in gradbenem podjetju s sedežem v Krškem in z več kot 440 zaposlenimi, ki so tik pred prejetjem pristopnega certifikata, pravijo, da bodo s pridobitvijo certifikata povečali ugled vseh sodelujočih družb v njihovi skupini in prispevali k večji družbeno odgovorni vlogi celotnega gospodarstva in same družbe. »Pričakujemo tudi, da bomo s sprejetimi ukrepi, ki jih bomo implementirali v okviru certifikata, dosegli pozitivne učinke na vseh štirih področij certificiranja in še okrepili zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ter dosegli boljše upravljanje vseh organizacijskih sistemov v Skupini Kostak,« opisuje Matej Urbanč iz Splošno kadrovskega sektorja v družbi Kostak. Med izbranimi ukrepi, ki jih bodo uvedli, so tako različne oblike mentorstva za prenos znanja, ekipa za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih, uvedba uporabe čelad z mikrofoni za boljšo slišnost in mnogi drugi. »Certifikat bi priporočili tudi drugim organizacijam, ki si želijo izboljšati zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu ter s tem okrepiti njihovo pripadnost, motiviranost za delo, učinkovitost, boljše sodelovanje in povezovanje,« zaključuje Matej Urbanč.