»NOBENO DELO SE NE NAREDI SAMO OD SEBE DRUŽBENO ODGOVORNO«

Sporočilo za javnost

 Po raziskavi organizacije menijo, da družbeno odgovorna dejanja krepijo ugled in motivirajo zaposlene podjetja – Spodbujanje k brezplačni prijavi za prejem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec – Prvih 100 brezplačnih

Ljubljana, junij 2020 – V okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je bila letos v okviru ozaveščevalne kampanje izvedena raziskava v poslovni javnosti, ki kaže, da so slovenska podjetja/organizacije dobro seznanjene s konceptom družbene odgovornosti. Pri tem v največji meri izvajajo ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Še posebej v spremenjenih razmerah ob korona krizi je družbena odgovornost pomembnejša kot kdaj koli prej. Zato z novo ozaveščevalno kampanjo, ki poteka pod krovnim sloganom »Nobeno delo se ne naredi samo od sebe družbeno odgovorno«, nosilec projekta Ekvilib Inštitut in partnerji GZS, ZDS in ZSSS, vabijo k vključitvi v brezplačno  pridobitev certifikata.

»Zdaj je čas, da podjetja pokažejo svojim zaposlenim, poslovnim partnerjem, lokalni skupnosti, kupcem, da jim je mar. In certifikat Družbeno odgovoren delodajalec prinaša prav to – tako konkretno orodje kot simbolno gesto, s katero podjetje pokaže navznoter in navzven, da zna stati ob strani tudi v najtežjih časih. Področja, ki jih naš certifikat pokriva – varnost in zdravje pri delu, medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter organizacijsko upravljanje – so v tem trenutku več kot aktualne. Zdaj je nujno, da vodje pokažejo optimizem, dajo zaposlenim pozitivno sporočilo in okrepijo zaupanje v prihodnost podjetja,« izpostavlja Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

Kušlan k temu dodaja, da je bila ob vzpostavitvi certificiranja za družbeno odgovorne delodajalce izvedena raziskava v poslovni javnosti*, ki je med drugim pokazala, da vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu, 84 % pa jih izvaja tudi ukrepe s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Večanje ugleda delodajalca in motivacije zaposlenih

Poleg tega je raziskava tudi pokazala, da so najpogosteje izvajane aktivnosti v podjetjih še: oblikovanje izdelkov oz. storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja ter izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (82 %). Najredkeje pa se poslužujejo izvajanja izobraževanj (delavnic, predavanj) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (33 %). Sodelujoči v raziskavi so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu.

Najpomembnejši razlog, da se lotevajo izvajanja ukrepov s področja družbene odgovornosti je dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo ter ugled delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog vprašani prepoznali tudi to, da lahko z družbeno odgovornimi dejanji prispevajo k večanju motivacije zaposlenih.

Družbena odgovornost še pomembnejša ob korona krizi

Tudi partnerji projekta izpostavljajo, da bi se morala družbena odgovornost delodajalca v izrednih okoliščinah, kot so bile v času epidemije koronavirusa, povečati. »V takih razmerah se namreč povečajo potrebe tako po podpori zaposlenih kot širše okolice. Odgovorni delodajalci morajo tedaj imeti poseben posluh za dogajanje v okolici in preveriti, ali lahko s svojimi aktivnostmi pripomorejo k izboljšanju situacije. Tako so na primer v tej krizi številni člani GZS z donacijami in pomočjo različnim zdravstvenim in drugim ustanovam izkazali svojo izjemno družbeno odgovornost in solidarnost,« razlaga Andreja Sever, vodja področja razvoja kadrov in izobraževanja iz GZS. Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, dodaja: »Vsaka kriza je priložnost za izboljševanje odnosa do zaposlenih. Ker pričakujemo rast že v naslednjem letu, bo vsak družbeno odgovoren delodajalec že sedaj poskrbel, da bo njegov sloves ravnanja do zaposlenih dober. V tem času je posebej pomembno komuniciranje, ki ga nikoli ni dovolj. Odgovoren delodajalec mora pravi čas predvideti, kaj storiti, da bo lahko zagotavljal varne zaposlitve čim večjemu številu delavcev, da bodo pogoji dela varni in plačila redna.« Jože Smole, generalni sekretar ZDS, poudarja še, da je družbena odgovornost delodajalcev ena izmed najpomembnejših osnov za povezovanje in nadaljnje izboljševanje delovanja podjetja na vseh ravneh: »V času krize so se razvile nove oblike dela in sodelovanja tako med delavci kakor tudi med delavci in njihovimi vodji. Največja vrednost podjetij so prav zaposleni in njihova zavzetost ter prizadevnost pri delu. Tu ne gre le za povečan obseg dela, temveč tudi za spodbujanje inovativnosti ter kreativnosti pri iskanju rešitev glede na novonastale krizne razmere med in po zaključku pandemije.«

V okviru certifikata Družbeno odgovoren delodajalec prav v teh dneh delodajalce nagovarjajo tudi z ozaveščevalno kampanjo pod sloganom »Nobeno delo se ne naredi samo od sebe družbeno odgovorno«. V kampanjo so vključili rezultate raziskave in tako s pozitivnimi zgledi nagovarjajo organizacije, da naredijo pomemben korak naprej k družbeni odgovornosti ter se prijavijo na razpis. Nekatera podjetja so že v postopku certificiranja, med njimi NIL d.o.o. in Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. »Podjetje NIL želimo umestiti na zemljevid družbeno odgovornih in trajnostnih podjetij, vendar ne le zgolj z značko na spletni strani, temveč tudi s pristopom k revizorskem postopku, od katerega pričakujemo konkreten model. Z njegovo pomočjo bomo nato z glavnim vodstvenim timom, vodji in ostalimi zaposlenimi izbrali ustrezne ukrepe, le te pa aplicirali kot orodje in smernice pri izvajanju začrtane strategije,« izpostavlja mag. Uršula Grošelj, vodja projekta Družbeno odgovoren delodajalec v podjetju NIL d.o.o.

»Odločitev za pridobitev certifikata je bila enostavna, saj gre za logično nadaljevanje naših večletnih aktivnosti na področju družbene odgovornosti. Postopek certificiranja poteka brez težav, kljub nekaterim organizacijskim omejitvam, ki jih je prinesla epidemija. Pričakujemo izpopolnjen sistem, ki nam bo na tem področju pomagal vzdrževati oz. nadgraditi aktivnosti družbeno odgovornega delodajalca,« dodaja Drago Dervarič, direktor Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Prvih 100 prijav za certifikat brezplačnih

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih, temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, bo postopek certificiranja brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev.

*Več o raziskavi in grafi z rezultati so dostopni na povezavi: https://certifikatdod.si/povzetek-rezultatov-raziskave-v-poslovni-javnosti-v-okviru-projekta-certifikat-druzbeno-odgovoren-delodajalec/

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Petra Hartman, Ekvilib Inštitut, petra@ekvilib.org ali 01 430 37 51