Javni poziv za izobraževanje in pridobitev licence za svetovalce/revizorje pri vodenju postopka za pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«

Ekvilib Inštitut objavlja Javni poziv za izobraževanje in pridobitev licence  za revizorje pri vodenju postopka za pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«. Po uspešno zaključenem izobraževanju nov revizor prejme licenco za opravljanje postopka pridobitve certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«.

Pogoji za pridobitev licence:

  • diploma na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved oziroma ustrezna dodatna izobrazba na področju certificiranja
  • praksa na področju svetovanja ali raziskovanja v podjetjih/organizacijah,
  • uspešno zaključeno dodatno izobraževanje, ki je potrebno za kakovostno izvajanje postopka za pridobitev certifikata »»Družbeno odgovoren delodajalec«, ki ga organizira nosilec certificiranja (Ekvilib Inštitut),
  • 100% udeležba na izobraževanju za svetovalce/revizorje.

Zelo zaželeno je poznavanje kadrovske službe, družbene odgovornosti sistemov kakovosti.

Po uspešno zaključenem izobraževanju nosilec certificiranja podeli licenco. Revizorji si morajo kontinuirano pridobivati nova znanja, povezana s procesom certificiranja.

Nosilec certificiranja vodi tudi register revizorjev.

Izobraževanje revizorjev bo organiziral in izvedel nosilec certificiranja Ekvilib Inštitut. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani oziroma v primeru, da razmere tega ne bodo dopuščale, po spletu.

Število novih revizorjev: do 10

Prijave z življenjepisom oziroma referencami in dokazili o izpolnjevanjem pogojev sprejemamo do vključno 21.5.2021 na naslov petra@ekvilib.org.

Za več informacij pokličite na 01/430 37 51 ali pišite na petra@ekvilib.org.