Izzivi medgeneracijskega prenosa znanja – kako so se tega lotili v T-2?

Znanje zaposlenih je tista prvina, ki loči najuspešnejša podjetja od ostalih. Kako uspešno ohranjati vrednost znanja, kako ga deliti med sodelavci in kako preseči ovire, ki jih je prineslo obdobje epidemije, so aktualni izzivi, s katerimi se te dni soočajo kadrovski oddelki v podjetjih. V T-2 smo v zadnjem letu pomembno nadgradili in razvejali sistem internih izobraževanj ter prenosa znanja. Prvi učinki so že tu.

Dragocenost zunanjega pogleda

Redna izobraževalna predavanja so stalnica. Namenjamo jih tako strokovnim temam kot tudi tistim, ki nam olajšajo naš vsakdan – skrb za zdravo življenje, obvladovanje stresa, razgibavanje na delovnem mestu. Prednost predavanj v živo je predvsem majhnost skupin in visoka stopnja interaktivnosti.

Temeljna strokovna znanja na enem mestu

Ker je v telekomunikacijah dnevni pritok novih informacij izjemno obsežen, smo oblikovali interni portal, kjer so tovrstni podatki zbrani na enem mestu, pregledno in zlahka dostopno.

Naj govori video

Trend sprejemanja informacij se vse bolj nagiba k video vsebinam, zato vse pomembne novosti sodelavcem predstavljamo z video razlagami, ki so zaradi lažje zapomnljivosti najpogosteje grafične.

Ključna povratna informacija o osvojenem znanju

Najučinkovitejši model izobraževanja je tisti, ki tako delodajalcu kot zaposlenim nudi kakovostne povratne informacije o osvojenem znanju. Prav zato v T-2 uporabljamo spletne tečaje, ki ponujajo raznovrstne oblike preverjanj znanj, ti pa so pomembna nadgradnja že omenjenim  virom vsebin. Z njimi lažje merimo rezultate, kako uspešni smo pri prenosu znanj.

Vrednota je znanje deliti

Merilo naše uspešnosti je v zavedanju, da znanje ni vrednota, ki največ šteje, temveč prava vrednost, če ga znamo tudi deliti. V T-2 to načelo vedno postavljamo v ospredje, še posebej z vidika medgeneracijskega sodelovanja. Vse bolj namreč postajamo družba sodelavcev različnih generacij, ki zna ceniti raznovrstno znanje. Neprecenljive izkušnje dolgoletnih sodelavcev se plemenitijo z novimi znanji mlajših, ki pa so ob tem vedno deležni natančnih vpogledov v pridobljena znanja tistih, ki so z nami že vse od ustanovitve podjetja.

V podjetju T-2 pravijo, da se je njihov model internega izobraževanja še posebej izkazal v času kriznih razmer med epidemijo, ker je bil takoj prenosljiv v virtualni svet. Kljub temu, da so bili sodelavci povezani na daljavo, so lahko nemoteno skrbeli za ustrezen in takojšen pretok znanj v podjetju.