Izjava Ekvilib Inštituta glede socialnih meril, povezanih z javnimi naročili (primerljivost certifikatov Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec)

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je na nivoju “Pristopni” in “Napredni” enakovreden certifikatu Družini prijazno podjetje (Osnovni ali Polni), v kolikor ima imetnik izbran steber/področje “Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja”. Pri certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec lahko podjetje izbira med 4 stebri/področji:  Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, Varnost in zdravje pri delu, Medgeneracijsko sodelovanje ter Organizacijsko upravljanje.

Če ima imetnik izbran steber/področje Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja potem je certifikat enakovreden na vseh področjih, zagotavlja izvajanje ukrepov in zasleduje iste cilje kot certifikat Družini prijazno podjetje. Če pa ima imetnik izbrane še katere dodatne stebre/področja, ali celo vse štiri, potem je certifikat celo bolj strog in učinkovit kot certifikat Družini prijazno podjetje.

Mnenje glede standard kakovosti ISO 9001:2015

Standard ISO 9001 je standard za kakovost poslovanja in kakovost internih poslovnih in organizacijskih sistemov. Njegov cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov imetnika in je zelo koristen standard, če se ga v praksi dejansko uporablja. Vendar pa se standard ne ukvarja z dejansko vsebino poslovanja in konkretno organizacijsko kulturo. Posledično ta standard ne zagotavlja, da podjetje konkretno dela na zahtevanih področjih razpisa in da ima sprejete zahtevane ukrepe, niti da zasleduje zastavljene cilje.

Standard ISO 9001 je sistemski in ne vsebinski standard, zato menimo, da sam po sebi glede razpisnih zahtev, ni enakovreden certifikatu Družini prijazno podjetje.