Evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikata s sistemom certificiranja za leto 2022

Ekvilib Inštitut kot nosilec postopka certificiranja Družbeno odgovoren delodajalec  skuša svoje storitve in postopke izboljševati in v čim večji meri zagotoviti zadovoljstvo svojih uporabnikov. V letu 2023 smo drugič zapored izvedli mnenjsko raziskavo za preteklo leto, v katero smo vključili vsa podjetja, ki so imetniki pristopnega oziroma naprednega certifikata DOD. Namen je, poleg ugotavljanja zadovoljstva s posameznimi stopnjami postopka, ugotavljati trende.

Namen je čim bolj povečati zadovoljstvo uporabnikov z vsemi elementi certificiranja, zato nam bo evalvacija služila kot podlaga za izboljšave tistih storitev, ki imajo najnižje ocene.

 

Evalvacija je dostopna TUKAJ.