Ekvilib Inštitut s partnerji predstavil nov certifikat

Ljubljana, 9. decembra 2019 – Ekvilib Inštitut je v okviru Dnevov družbene odgovornosti, ki so od 9.12. do 11.12. potekali v Ljubljani, predstavil nov certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Z njim želijo partnerji projekta celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje slovenskih podjetij in organizacij v odnosu do zaposlenih. Gre za edini certifikat na tem področju v Sloveniji, ki bo poleg ozaveščanja tudi spremljal napredek podjetij in organizacij. Pri certifikatu, poleg nosilca Ekvilib Inštituta, sodelujejo kot partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije.

S certifikatom želijo partnerji dvigniti kakovost delovnega okolja v Sloveniji.

 

Na razpis za podelitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, prvi bo objavljen v januarju 2020, se bodo lahko prijavile vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Do septembra 2022 se bo v sistem certificiranja lahko brezplačno vključilo 200 organizacij in podjetij. Certifikat se bo osredotočal na izboljšanje delovnih pogojev na štirih področjih, in sicer usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varstvo in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Hkrati pa temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000, ki podjetjem in organizacijam predlaga smernice, kako sistemsko delovati družbeno odgovorno ter prispevati k zdravju in blaginji družbe.

 

Nosilec certificiranja poziva h krepitvi družbene odgovornosti

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, ki je nosilec in koordinator certificiranja, je ob predstavitvi povedal: »S certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec želimo s partnerji delodajalce kot ključne akterje spodbujati k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja. Z ukrepi znotraj certifikata želimo v posameznih podjetjih in organizacija izboljšati delovne pogoje, vzpostaviti fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvigniti nivo organizacijske klime in delovne kulture ter izboljšati privlačnost okolja za delo. Certificirana podjetja bodo tako skozi ukrepe okrepila svoje družbeno odgovorno ravnanje v odnosu do zaposlenih, pa tudi do okolja in skupnosti. S krepitvijo kakovosti delovnih mest bomo dosegli tudi povečanje pripravljenosti posameznikov, zlasti tistih, ki so starejši od 45 let, za daljše ostajanje na delovnih mestih, kar lahko omogoča dvig števila delovno aktivnega prebivalstva.«

 

Več stopenj certifikata

Partnerji so skupaj oblikovali metodologijo podeljevanja certifikata, ki zajema analizo trenutnega stanja v podjetju oz. organizaciji, izbor relevantnih ukrepov na podlagi delavnice z referenčno skupino ter pripravo načrta njihove implementacije. Sledilo pa bo spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov. Certifikat se bo tako podeljeval v dveh stopnjah; in sicer bodo podjetja in organizacije lahko pridobila Pristopni in Napredni certifikat, pri čemer se bo stopnja Napredni dalje delila še na tri stopnje; Napredni 1, 2 in 3.

 

Katalog ukrepov kot pripomoček za družbeno odgovorne delodajalce

Ocene delodajalcev bo revizorski svet oblikoval na podlagi kataloga ukrepov s področja družbene odgovornosti delodajalca po posameznih področjih kot so priprava strategije družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja, ciljno vodenje po življenjskih obdobjih, dneve plačane odsotnosti za skrbstvene obveznosti tudi za starejše zaposlene, skrb za prenos znanja, načrtovanje ergonomskih delovnih mest, odklop od službene komunikacije po delovnem času, ureditev posebnega prostora za sproščanje in mnoge druge.

 

Pomembna vloga partnerjev pri ozaveščanju

Partnerji pri certifikatu bodo poleg razvoja metodologije in priprave kataloga ukrepov v prihodnje sodelovali tudi kot predstavniki revizorskega sveta, ki podjetjem podeljuje certifikat, ter pri informiranju o certifikatu. Glede na to, da so pri projektu vključeni vsi socialni partnerji, to izkazuje pomembnost obravnavane teme, njihovo sodelovanje pa zagotavlja tako kakovostne vsebine kot tudi največji možen doseg obravnavanih tem.

 

Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, je ob predstavitvi certifikata izpostavila: »Temeljno poslanstvo Gospodarske zbornice Slovenije je izboljševanje poslovnega okolja. Ključen del tega okolja so zaposleni, zato kot partner sodelujemo pri certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec. Kot največje interesno združenje lahko skozi naše kanale učinkovito prenesemo informacije o certifikatu našim članom in jih spodbujamo h krepitvi medosebnih odnosov. Slovenci še nismo, bi pa lahko bili, najboljši zaposlovalci.« Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), je predstavil vlogo ZDS pri certifikatu: »ZDS se kot prvo in največje prostovoljno delodajalsko združenje v Sloveniji že več let posveča tudi vidikom družbene odgovornosti podjetij kot dopolnilo našemu osnovnemu poslanstvu, ki je zagotavljanje ustreznih pogojev poslovanja delodajalcem. V ZDS imamo poleg preteklih izkušenj tudi izjemno bazo znanja na področju delovne zakonodaje, zato lahko pomembno pripomoremo tudi k oblikovanju kriterijev certificiranja na področju družbene odgovornosti delodajalca.« Lidija Jerkič, predsednica Združenja svobodnih sindikatov Slovenije, pa je poudarila: »Kot partner smo k certifikatu pristopili v vlogi zastopnika zaposlenih, ki so najpomembnejši deležnik vsakega podjetja. Zaradi našega dobrega in vsakodnevnega stika s podjetji bomo pri certifikatu poleg sodelovanja pri metodologiji in analizi priskrbeli tudi informacije o tem, kakšne so dosedanje prakse v podjetjih na področjih promocije zdravja in drugih področij, ki jih pokriva certifikat.«

 

Projekt sofinancirata ministrstvo in Evropski socialni sklad

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poleg Evropskega socialnega sklada sofinancira certifikat. Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je tako izpostavil: »Na ministrstvu prepoznavamo pomen delovnega okolja, ki izkazuje družbeno odgovornost do zaposlenih. Prav zato podpiramo projekte kot je podeljevanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, saj z uporabo načel trajnostnega razvoja  prispevajo k zmanjševanju negativnih in povečujejo pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje.«

 

Poleg objave razpisa in informiranja o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec je med cilji projekta tudi dvig zavedanja o družbeno odgovornem poslovanju, pomembnosti odgovornosti do zaposlenih oz. vloge, ki jo imajo delodajalci pri trajnostnem razvoju, tako v splošni kot tudi strokovni, poslovni in odločevalski javnosti.

 

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

 

Več informacij: Nadja D. Cirar, Ekvilib Inštitut, nadja@ekvilib.org ali 01 430 37 51