Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je postal del mednarodnega meta standarda GSES

Global Sustainable Enterprise standard – GSES je v svetovnem merilu prvi celostni verificiran in akreditiran pristop k trajnostnem rangiranju in upravljanju podjetij. Razvila ga je nizozemska organizacija GSES-system.

Njegov namen je združiti standarde, ki so razviti na področju trajnostnega poslovanja (np. ISO 26000, GRI, ISO 14001, Blue Scan, B Corporation, SDG goals…) pod eno streho in tako omogočiti podjetjem, da lažje poročajo o trajnostnem poslovanju ter zasledujejo tako zakonske kot prostovoljne pobude in standarde na enem mestu.

GSES standard je torej meta-standard, ki upošteva vse že prejete standarde, ki jih ovrednoti in podjetju s tem omogoči, da celostno spremlja svoj napredek pri trajnostnem poslovanju. GSES Standard lahko celostno oceni tako podjetje na organizacijskem nivoju kot tudi posamezne produkte.

Na organizacijskem nivoju se ocenjuje 6 stebrov – družbena odgovornost podjetja, krožno gospodarstvo, trajnostna nabava, zdravje in varnost, zmanjševanje CO2 ter biotska raznolikost. Na produktnem/projektnem nivoju pa se ocenjuje zdravstveni odtis, okoljski odtis ter krožni odtis.

GSES standard je razvojno naravnan, saj se podjetja lahko odločijo za posamične stebre, ter spremljajo svoj napredek skozi rangiranje skozi 9 stopenj.

Do sedaj je preko GSES sistema sodelovalo že več kot 35.000 organizacij (vseh velikosti) v 77 sektorjih in v 70 državah.

Jeseni 2020 se je GSES sistemu pridružil tudi Ekvilib Inštitut kot strateški partner ter kot zastopnik sistema v Sloveniji. Konec leta 2020 sta bila certifikata Družbeno odgovorni delodajalec ter Družini prijazno podjetje uvrščena v prvo skupino certifikatov (ob bok ISO certifikatom), kar pomeni, da lahko njuni imetniki v stebru „Družbena odgovornost podjetja“ uveljavljajo določeno število točk brez dodatnega preverjanja (exemptions) s strani nosilca GSES sistema.

S tem se je certifikat Družbeno odgovorni delodajalec uvrstil v skupino certifikatov, ki zagotavljajo najvišjo raven kakovosti in kredibilnosti imetnikom certifikata in postaja tudi mednarodno priznan ter uveljavljen certifikat na področju trajnostnega poslovanja.

Več o GSES standardu: www.gses-system.com