ZUDV Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava je socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je vlada Republike Slovenije.

V ZUDV sprejemajo in usposabljajo otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Delo v zavodu temelji na načelu občutljivih obravnav, ki so usmerjene v zadovoljevanje objektivnih potreb oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih staršev.

Izhajajoč iz takšnega koncepta se je zavod razvil v center različnih programov, storitev, oblik in modelov pomoči, v katerih se ustvarjajo pogoji za razvoj objektivnih dejavnikov kvalitete življenja, individualne obravnave, strokovnih kadrov in materialnih možnosti usposabljanja.

Dejavnost zavoda je organizirana v treh organizacijskih enotah:

  • Center za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
  • Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji dr. Marijana Borštnarja Dornava,
  • Center za institucionalno varstvo odraslih oseb dr. Marijana Borštnarja Dornava.

Zavod ima tudi pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje.

Št. certifikata
0011/2021 - N1
Velja do:
28. oktober 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu