Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Št. certifikata
0062/2020
Velja do:
25. april 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu