VZAJEMNA d.v.z.

Varuh zdravja, Vzajemna, je z več kot 830.000 člani največja
specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena
zavarovanja v Sloveniji. Poleg dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja nudijo tudi široko paleto drugih zdravstvenih
zavarovanj, med katerimi je trenutno najbolj aktualno zavarovanje
za kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev Zdravstvena polica.

Vzajemna svoje poslanstvo razume in udejanja mnogo širše od
zagotavljanja varnosti v obliki zavarovanj. Delovanje Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice je utemeljeno na vzajemnosti.
Trajnostno delovanje, ki mu je zavarovalnica zavezana, je nadgradnja
tega načela in tako gradi trden most med Varuhom zdravja, Vzajemno,
zavarovanci in širšo družbo. S svojo dejavnostjo Vzajemna aktivno
soustvarja družbo znanja, sožitja, medsebojne pomoči in modrosti.
Družbo, ki svoj razvoj utemeljuje na zdravju in dobrobiti vseh ljudi.
Vse to povzema tudi slogan Gradimo zdravo družbo. Za trajnostni
razvoj skrbi Vzajemna na ravni poslovnih partnerjev, poslovanja,
zaposlenih in družbe.

Vzajemna pomaga zdravo družbo graditi tudi s sodelovanjem pri
različnih družbeno odgovornih akcijah, ki pa jim je skupno spodbujanje
zdravega načina življenja, pomoč zdravstvenim ustanovam in krepitev
medgeneracijskega sodelovanja. Z donacijami in sponzorstvi aktivno
ustvarja priložnosti za razvoj v širšem družbenem okolju,
prizadeva si za zdrav in kakovosten način življenja svojih zavarovancev
in se trudi za zdravo okolje.

Št. certifikata
0044/2021 - N1
Velja do:
04. maj 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu