VIRS d.o.o.

Družba Virs d.o.o., hitro rastoče podjetje z nazivom zlata gazela 2019 je specializiran dobavitelj profesionalne opreme za varjenje in rezanje, vključno z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnih procesov. Najsodobnejše tehnologije na področju robotskega varjenja in avtomatizacije proizvodnih procesov, ki jih implementirajo v sisteme, zagotavljajo skladnost z zahtevami Industrije 4.0, hkrati pa pomenijo optimizacijo strankinih poslovnih procesov. Na področju avtomatizacije in robotizacije so postali prepoznaven in spoštovan sistemski partner ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj njenih meja.

Številne tehnološke rešitve, ki so plod njihovega znanja in razvoja  – RoboFlex, CoboFlex, LaserFlex in WeldCockpit jim omogočajo, da  uresničujejo tudi najbolj »nore« ideje njihovih kupcev.

Temelji delovanja družbe

Strategija delovanja in razvoja družbe Virs d.o.o. temelji na treh ključnih stebrih:

  • družbena odgovornost,
  • integriteta in
  • varnost.

Z njimi vzpostavljajo okolje poštenega poslovanja in odgovornega ravnanja v skladu z etiko in integriteto v smeri zdrave konkurenčnosti, varnega delovnega okolja in gospodarskega okolja kot celote. Delujejo transparentno in skladno s poslanstvom, ki odraža etične in pravne norme družbe ter si hkrati prizadevajo za zaupanje družbenega okolja. Z družbeno odgovornimi aktivnostmi ustvarjajo dodano vrednost za vse njihove deležnike. 

Prizadevajo si

V družbi Virs d.o.o. prisluhnejo vizijam, idejam in izzivom posameznikov, podjetij, timov ter projektov, ki potrebujejo zanesljivega in dolgoročnega poslovnega partnerja. Temeljne vrednote so zapisali v Kodeksu ravnanja za poslovne partnerje. Zavedajo se njihove medsebojne odvisnosti in povezanosti, zato spodbujajo vzajemno zaupanje z odprtim dvosmernim dialogom. Pri svojem poslovanju in poslovnih odločitvah združujejo ekonomske, okoljske in družbene dejavnike, vedno pred očmi s ciljem trajnostnega razvoja.

»Virsajte« z njimi

Zaposleni so gonilna sila družbe in ključ do njenega uspeha. Zaradi njihove ambicioznosti, predanosti in inovativnosti se veselijo novih tehnoloških izzivov. »Virsovci« pozitivno strmijo v prihodnost.

Št. certifikata
0016/2020 - N1
Velja do:
27. januar 2027

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja