VALINA, d.o.o.

Skupina Valina v svoji organizacijski strukturi združuje podjetja Valina, d.o.o., Valina varovanje, d.o.o., Valina upravljanje, d.o.o. in Valina Care, d.o.o. Podjetja skupaj zagotavljajo kakovostne in zanesljive storitve varovanja, čiščenja ter upravljanja in vzdrževanja objektov. Od ustanovitve leta 1990, je Skupina iz družinskega podjetja zrasla v družbo, ki deluje kot eden izmed najpomembnejših igralcev na trgu integriranih storitev ter zaposluje več kot 400 ljudi.

Zavedajo se, da je za dolgoročno uspešno delovanje podjetij pomembna pravilna strateška usmeritev, ki v svojem najširšem pomenu vključuje vse deležnike in je tako družbeno naravnana. Tudi v prihodnje bodo krepili svojo družbeno odgovornost in pri svojem delovanju upoštevali vpliv na širše okolje. Ker uspešnost Skupine temelji predvsem na znanju njihovih zaposlenih, bodo veliko pozornost še naprej namenjali njihovemu izobraževanju in povezovanju različnih generacij ter si tako krepili svojo vlogo na trgu dela.

Št. certifikata
0037/2020 - N1
Velja do:
23. junij 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja