UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Veterinarska fakulteta ( v nadaljevanju VF) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL in Pravili o notranji organiziranost in delu VF, izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju veterinarstva, nacionalni raziskovalni in razvojni program ter drugo izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno in drugo s to dejavnostjo povezano delo. VF izvaja en dodiplomski in dva podiplomska študijska programa, in sicer:

  • Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Veterinarstvo
  • Podiplomsko izobraževanje na matičnem področju v okviru univerzitetnega študija Biomedicina in Varstvo okolja.

VF izvaja tudi vrhunsko diagnostično dejavnost Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Št. certifikata
0043/2021
Velja do:
29. april 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu