UNIVERZA V MARIBORU, Ekonomsko - poslovna fakulteta

Št. certifikata
0041/2022
Velja do:
19. junij 2026

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu