T-2 d.o.o.

Družba T-2 kot telekomunikacijski operater pri nas ponuja kakovostne in zanesljive telekomunikacijske, informacijske in medijske storitve. Od leta 2004, ko je bila ustanovljena, je kot eden ključnih ponudnikov internetnih storitev soustvarjala in s svojimi tehnološkimi rešitvami kreirala razvoj slovenskega telekomunikacijskega trga.

Leta 2006 je družba T-2 pričela z gradnjo prvih kilometrov optičnih dostopovnih krajevnih omrežij do doma v tehnologiji FTTH (Fiber To The Home) in tako slovenskim uporabnikom med prvimi v svetu omogočila priključitev na optiko s hitrostmi do 1/1 Gbit/s. Začetek obdobja optike, ki ga je zaznamoval tudi prihod HD programov, je prvim 3.000 T-2 naročnikom prinašal izjemne internetne hitrosti.

Trenutno imajo nekaj več kot 400 zaposlenih in več kot 300.000 priključkov.

Zavedajo se, da je za dolgoročno uspešno poslovanje podjetja pomembna pravilna in strateška usmeritev. Tudi v prihodnje  bodo krepili svojo družbeno odgovornost in skrbeli za ugled blagovne znamke T-2, ki jo uporabniki prepoznavajo kot zaupanja vredno. Družba T-2 veliko pozornosti namenja zaposlenim, izobraževanju in povezovanju med različnimi generacijami. Svojim kadrom tako omogoča, da s pridobljenim znanjem in izkušnjami na področju telekomunikacij uresničujejo svoje karierne izzive. Družba T-2 svojo vlogo krepi tudi  na trgu delovne sile in povečuje svojo konkurenčnost na trgu.

Št. certifikata
0023/2020 - N1
Velja do:
12. april 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu