SVZ HRASTOVEC

»Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec je bil osnovan leta 1948. Od tega leta ima v slovenskem prostoru poseben status. Najprej je bil »zadnja postaja« v sistemu ali mreži skrbi za osebe s posebnimi potrebami. V zadnjih dvajsetih letih je tudi ustanova, ki ljudem omogoča nov začetek.

Skupno je v SVZ Hrastovec 580 stanovalcev. V zavodu bivajo osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in težave v duševnem razvoju. Zavod skrbi za institucionalno varstvo odraslih, ki je vsak individuum zase in potrebuje poseben pristop. Gre namreč za najbolj ranljivo populacijo oseb. 

Zavod je od leta 2001 razvil široko paleto podpornih sistemov za zagotavljanje kvalitetnih storitev tako na lokaciji Hrastovca, kot v lokalnih skupnostih. Stanovalci imajo možnost bivati v različnih bivalnih enotah od neodvisnih stanovanj do negovalnih domov. Pri nastanitvah se upoštevajo posameznikove potrebe, spretnosti in zmožnosti za samostojno življenje. 

Zavod ima pomembno vlogo v slovenskem prostoru. S svojim inovativnim pristopom skrbi za širjenje možnosti stanovalcem. Z razvojem strokovnih metod in iskanja alternativnih možnosti za bivanje pa utrjuje svoj status v širšem strokovnem okolju.«

Št. certifikata
0078/2021
Velja do:
12. december 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Medgeneracijsko sodelovanje