Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija (STO) opravlja dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih ter spodbujanje trajnostnega razvoja slovenskega turizma. Je stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma s koordinacijsko in povezovalno vlogo med javno, zasebno in civilno družbo. Partnerstvo je tako ključni pristop delovanja STO.

STO je bila ustanovljena leta 1995 kot Center za promocijo turizma Slovenije, v zdajšnji obliki kot javna agencija Republike Slovenije pa deluje od 2015.

STO intenzivno razvija trajnostni turizem v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

STO je za svoja trajnostna prizadevanja prejela več mednarodnih nagrad, Slovenija pa je bila po zaslugi ZSST v letu 2019, v analizi s strani Evropske potovalne komisije – European Travel Commission (ETC), prepoznana kot ena od vodilnih destinacij na področju trajnostnega razvoja v Evropi ter, kot najboljši primer destinacije, ki je skozi shemo sistematično pristopila k implementaciji trajnostnega razvoja.

Št. certifikata
0013/2020 - N1
Velja do:
01. december 2026

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja