SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.

Št. certifikata
0050/2020
Velja do:
30. avgust 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu