Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. certifikata
0050/2020
Velja do:
05. februar 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI - NEAKTIVEN
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu