Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

Dejavnost podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., ki bo letu 2021 obeležilo 30 let delovanja, je gospodarno ravnanje z odpadki. Aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov izvajajo na območju 18 občin UE Murska Sobota in UE Lendava, kar pomeni zagotavljanje storitev navedene javne službe za več kot 20.000 gospodinjstev. Na področju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov so prisotni tudi izven Pomurja, vse do Primorske.

Poslanstvo podjetja se glasi »Ustvarjamo zdravo okolje«, pri čemer ne gre samo za skrb za čisto naravo, torej ustvarjanje zdravega okolja za bivanje, ampak tudi za ustvarjanje zdravih odnosov z zaposlenimi, poslovnimi partnerji, lastniki ter ožjo in širšo družbeno skupnostjo ali preprosteje za družbeno odgovornost. Osnova za uresničevanje poslanstva je pet prepoznanih ključnih vrednot, v skladu s katerimi delajo vsi zaposleni in so: usmerjenost k strankam, skrb za zaposlene, poslovna odličnost, gospodarnost in družbena odgovornost.

Družbena odgovornost je vpeta v vse segmente poslovanja in delovanja. Zavedajo se, da so spremembe edina stalnica, zato tudi na področju družbene odgovornosti vedno iščejo nekaj novega, boljšega, drugačnega, pa čeprav z majhnimi, a zato pomembnimi koraki. Da lahko poslujejo in delujejo družbeno odgovorno, so jim v pomoč standard vodenja kakovosti ISO 9001, standard ravnanja z okoljem ISO 14001, standard varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, certifikat Družini prijazno podjetje, certifikat Trajnostno podjetje, nivo C, samoocenjevanje v skladu z razpisom za Nagrado Horus. Veseli jih, da so letos tem dodali še pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

Zavedajo se, da je še pomembneje kot to, da družbeno odgovornost živijo, razvijajo in z njo rastejo, to, da zanjo navdušimo tudi druge, kajti le tako bodo lahko zgradili zdravo družbo. Navdušijo pa jih lahko z dobrim zgledom, rezultati, s tem, da verjamejo v to, kar delajo, da verjamejo, da delajo dobro.

Le z družbeno odgovornim delovanjem lahko uresničujejo svoje poslanstvo in  »ustvarjamo zdravo okolje«, zato bodo s takim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

Št. certifikata
011/2020
Velja do:
30. november 2026

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja