RRA Podravje - Maribor

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je najstarejša regionalna agencija v Sloveniji, ki deluje v Mariboru že več kot  30 let. RRA Podravje – Maribor je kot nosilna razvojna agencija v podravski regiji, skupaj s partnerskimi institucijami, najpomembnejši člen za razvoj 41 občin v regiji. Agencija spodbuja potenciale podravske regije ter načrtuje, koordinira in usklajuje njen trajnostni razvoj. Odgovorna je za izvedbo več kot 50-ih evropskih in drugih projektov, ki pomembno prispevajo k razvoju in dvigujejo kakovost življenja prebivalcev Podravske regije.

Zaradi zelo pomembe funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanju evropskih sredstev, povezovanju, privabljanju investitorjev, razvoju turizma, pametni specializaciji ter podporo podjetniškemu okolju.

Prizadeva si za trajnostni razvoj in odgovorno delovanje, skladno z najvišjimi standardi na področju gospodarstva, okolja, družbe in upravljanja. Zaveda se odgovornosti in trajnostnega razvoja organizacije, zato vključuje načela družbene odgovornosti v vsa področja delovanja agencije.

Št. certifikata
0002/2023
Velja do:
22. januar 2027

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje