PRODNIK d.o.o.

Javno komunalno podjetje Prodnik doo zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadnih voda ter odvoz in ustrezno ravnanje z odpadki več kot 60.000 prebivalcev na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče ter skrbi za spoštljivo slovo prebivalcev in mesto spomina nanje.

Načrtovanje in izvajanje javnih služb gradijo na dolgoletnih izkušnjah in strokovnem znanju, pri čemer se stremijo k stalni nadgradnji storitev, ki so tako usmerjene v prihodnost. Pri poslovanju tako zavezani načelom družbene odgovornosti, zato storitve izvajajo v skladu z najvišjimi strokovnimi, etičnimi in okoljskimi standardi, pri čemer se trudite za čim večjo povezanost z lokalno skupnostjo in zagotavljanjem varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja za vse zaposlene.

Skrb za okolje je osnova vseh dejavnosti podjetja, zato je ohranjanje trajnostnega poslovanja ena prava pot. V okviru izvajanja dejavnosti stremijo k zmanjševanju količine odpadkov in čim bolj doslednemu ločevanju, zmanjševanju vodnih izgub in urejenem sistemu odvajanja odpadne vode. V okviru poslovanja so povezani s politično učinkovito rabo električne energije, zmanjševanja izpustov v okolje in na splošno zmanjševanje negativnega vpliva na okolje.

Z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu pitne vode in ravnanja z odpadki sta se razvili dve blagovni znamki, s pomočjo katerih aktivno ozaveščajo tako svoje uporabnike kot zaposlene, hkrati pa sodelujejo tudi v pobudi Skupaj za boljšo družbo v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva.

Št. certifikata
0055/2021
Velja do:
01. avgust 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje