Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA z inovativnimi pristopi ustvarja razvojne priložnosti za podjetja/organizacije, odkriva in nadgrajuje zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov ter prispeva k razvoju družbe. Je pomemben partner pri razvoju spretnosti, delovnih mest in družbenih inovacij.

Fundacija PRIZMA je zasebna nepridobitna organizacija, ustanovljena 2011 skladno z Zakonom o urejanju trga dela (Ur.l.RS št.80/10) kot pravni naslednik Regionalnega sklada dela Podravje (RSDP), ustanovljenega leta 2000. Že več kot 20 let je močno vpeta v lokalno in regionalno okolje, v katerem deluje. Njeno poslanstvo je usmerjeno tako v družbeno odgovorno ravnanje do skupnosti, kot tudi do njenih zaposlenih.

S svojim delovanjem, referencami, znanjem, zagotovljenimi EU, nacionalnimi in lastnimi sredstvi ter vzdržnostjo delovanja, predstavlja eno ključnih organizacij v Podravju, KRVS in Sloveniji na področju izboljšanja zaposlitvenih možnosti. Zavezani so k sodelovanju s skupnostmi in skrbi za zadovoljevanje njihovih potreb na področju karierne orientacije, izgrajevanja kompetenc zaposlenih, zagotavljanja pomoči tistim, katerih zaposlitev je ogrožena, spodbujanja pravičnih in trajnostno naravnanih delovnih mest, ter razvoja in udejanjanja družbeno inovativnih in odgovornih storitev/produktov.

Št. certifikata
0055/2020
Velja do:
29. oktober 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja