Mestna občina Ljubljana

Št. certifikata
0060/2020
Velja do:
01. marec 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Varnost in zdravje pri delu