Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljanske mlekarne, ustanovljene leta 1956, zasledujejo in ustvarjajo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter odkupujejo največ domačega mleka. Pri tem sodelujejo z več kot 2200 slovenskimi kmetijami. Tržno naravnanost dokazujejo s premišljeno zasnovanimi in uspešnimi blagovnimi znamkami kot so Alpsko mleko, Mu, Ego, Maxim Premium in Président Jošt. V Sloveniji jim potrošniki še posebej zaupajo, tako tudi uspešno ohranjajo večinski tržni delež.

DEL NAJVEČJE MLEKARSKE SKUPINE NA SVETU

Ljubljanske mlekarne so od leta 2013 del skupine Lactalis. So stabilno in prepoznano razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. To izvira predvsem iz odnosov med sodelavci in odnosa podjetja do sodelavcev. Zagotavljajo stabilnost in varnost zaposlitve in hkrati omogočajo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

Skupina Lactalis, ki je eno od vodilnih živilskih podjetij in največje mlekarsko podjetje na svetu, združuje pragmatične in drzne sodelavce, ki so željni poklicnega razvoja. Vodijo jih skupne vrednote: ambiciozno, zavzeto in na preprost način.

SKRB ZA ZAPOSLENE
Od leta 2021 so imetnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, s katerim so se zavezali, da bodo izboljšali družbeno odgovorno upravljanje podjetja v odnosu do zaposlenih. V okviru tega so zaposleni vključeni v izvajanje aktivnosti na področjih, kot so usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, varnost in zdravje na delovnem mestu, medgeneracijsko sodelovanje idr.

OKOLJE IN ZAVEZE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Učinkovito ravnanje z okoljem je ena od pomembnejših strateških usmeritev. Posebno pozornost namenjajo povečevanju energetske učinkovitosti (poraba elektrike in pare), zmanjšujejo porabo vode in obvladujejo ogljični odtis. Skupina Lactalis je v letu 2022 predstavila svoje družbeno odgovorne zaveze na treh ključnih področjih delovanja: ogljični odtis, embalaža in krožno gospodarstvo ter dobrobit živali, ki jim sledijo tudi v Ljubljanskih mlekarnah.

ODGOVORNOST DO DRUŽBE
S sponzorstvi in donacijami podpirajo celo vrsto projektov na humanitarnem področju, vlagajo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo in aktivno sodelujejo z lokalnimi skupnostmi. Leta 2021 so na primer podarili več kot 100 ton mlečnih izdelkov, redno pa z mlekom oskrbujejo varne hiše, materinske domove in krizne centre po vsej Sloveniji.

Njihov uspeh sloni na ljudeh, ki jih zaposlujejo več kot šeststo. Kot največja mlekarna v Sloveniji zaposlujejo različne profile ljudi in jim ponujajo priložnosti za nadaljnji razvoj. Pri tem se zavedajo, da so sposobni, motivirani in zavzeti zaposleni ključni dejavnik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša.

Št. certifikata
0046/2020 - N1
Velja do:
10. september 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu