Lesoteka IP d.o.o.

Lesoteka Group v svoji organizacijski strukturi vključuje podjetja Lesoteka d.o.o., Lesoteka IP d.o.o., Lesoteka hiše d.o.o., Lesoteka trgovine d.o.o. in Lesoteka inženiring d.o.o.

V skupini deluje celotna gozdno lesna veriga s sloganom Od gozda do hiše. Primarna dejavnost skupine se začne že v gozdu z gozdarstvom, nadaljuje pa na lastni žagi s predelavo hlodovine v žagan les. Stranski proizvod žagovino in ostale lesne ostanke predelajo v lesne pelete z najvišjim certifikatom kakovosti ENplus A1 in ostalo lesno biomaso. Znotraj skupine deluje invalidsko podjetje, ki zaposluje težje zaposljive osebe in invalide, katerih osnovna dejavnost je izdelava lesene embalaže ter sušenje in skobljanje lesa. Iz slovenskega lesa gradijo masivne lesene hiše butične proizvodnje in individualnih zasnov, izdelanih po željah in potrebah kupcev ter stenske panele za večje javne objekte po Sloveniji in svetu. V lasti imajo 3 istoimenske fizične in spletno trgovino s prodajo žaganega lesa, pripomočkov za delo v gozdu in na vrtu, hobi program za domače mojstre ter servis in trgovina programa Husqvarna.

Zavedajo se svoje odgovornosti, ki jo nosijo kot prvi prejemnik in glasnik certifikata DOD znotraj lesne industrije. Zavezujejo se k družbeni odgovornosti do zaposlenih in zunanjih deležnikov. S spoštovanjem vsakega posameznika se trudijo prilagajati individualnim potrebam zaposlenim, nuditi ugodnosti na različnih področjih, stremeti k novim delovnim procesom za lažje opravljanje dela in kadrovskim izboljšavam za čim boljše počutje na delovnih mestih. Aktivni so na vseh področjih družbe – pomoč civilni zaščiti ob nesrečah, donacije lokalnim društvom in širše, vključevanje v dobrodelne aktivnosti, z javno zasebnih partnerstvom so povezani z lokalno občino, kjer imajo v lasti 3 masivne lesene vrtce in iskanju drugih, novih oblik vključevanja v lokalno in regionalno okolje.

Št. certifikata
0025/2021
Velja do:
11. januar 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu